213

 

 

Innocenty VIII
(Giovanni Battista Cybó)

 

1484-1492

 

INNOCENTY VIII - IX

Giovanni Battista Cibó

29 sierpnia 1484 – 25 lipca 1492

ITALCZYK

 

Giovanni Battista Cibó urodził się w Genui, był synem rzymskiego senatora spokrewnionego z rodem Doriów. Był biskupem w Savonie i Molfetta. Papież Sykstus IV mianował go w 1473 r. kardynałem.

Po śmierci Sykstusa IV, konklawe odbyło się z pewnym opóźnieniem z powodu rozruchów w Rzymie. Kardynałowie podzielili się na zwolenników Rodrigo de Borji y Doms (papież Aleksnder VI) i adherentów Giuliano della Rovere, popieranego przez ród Colonnów. Obaj kandydaci do tiary papieskiej, usiłowali zyskać przychylność kardynałów. Wybrano na papieża Giovanniego Battistę Cibó, licząc na możliwość większego wpływu na jego decyzje. Giovanni Battista Cibó został koronowany 12 września 1484 r. i przyjął imię Innocenty VIII.

Papież Innocenty VIII był człowiekiem renesansu, prowadząc dworski styl życia. Innocenty VIII odziedziczył po Sylwestrze IV ogromny deficyt w budżecie kościoła i dla pozyskania pieniędzy, dał nawet w zastaw tiarę papieską. Tworzył nowe stanowiska, które sprzedawał na licytacjach. Powstał „sekretariat apostolski” składający się z 26 sekretarzy.

Papież Innocenty VIII ustanowił inkwizycję w Niemczech bullą Summis desidezantes z 5 grudnia 1484 r. nakazując występowanie przeciwko czarom.

Innocenty VIII zbudował w ogrodach watykańskich siedzibę wypoczynkową – Belweder. Za pontyfikatu Innocentego VIII 2 stycznia 1492 r. usunięto Maurów z Grenady dzięki królowi Hiszpanii Ferdynandowi Katolickiemu (1479 – 1516) i Izabeli I Kastylijskiej (1471-1504).

Innocenty VIII zmarł w Rzymie i został pochowany w bazylice św. Piotra.