208

 

 

Mikołaj V
(Tommaso Parentucelli)

 

1447-1455

 

MIKOŁAJ V-VI

Tommaso Parentucelli

6 marca 1447 – 24 marca 1455

ITALCZYK

 

Tommaso Parentucelli urodził się 15 listopada 1397 r. w Sarzana koło La Spezia, jako syn lekarza.

Tommaso Parentucellibrał udział w XVII Soborze Powszechnym we Florencji. Jako legat papieża Eugeniusza IV brał udział na sejmie we Frankfurcie w 1446 r., gdzie zyskał uznanie dla Eugeniusza IV, za co papież mianował go kardynałem.

Papież Eugeniusz IV mianował go w 1447 r. biskupem Bolonii, ale Tommaso Parentucelli nie objął diecezji z powodu panującej rewolty. Po śmierci Eugeniusza IV konklawe w Rzymie wybrało Tommaso Parentucelli na papieża, koronowany przyjął imię Mikołaj V, przez szacunek dla swego dawnego opiekuna kardynała Niccoló Albergatiego (1375-1443).

Papież Mikołaj V skłonił Feliksa V do abdykacji, a sobór obradujący w Bazylei po wycofaniu swego papieża przez króla Fryderyka II Habsburga, 24 kwietnia 1449 r. rozwiązał się, dokonując wcześniej formalnego wyboru Tommaso Parentucelli na papieża – już urzędującego Mikołaja V.

Papież Mikołaj V w podzięce za przywróconą jedność w kościele, ogłosił rok 1450 rokiem jubileuszowym i w tym też roku kanonizował franciszkańskiego reformatora Bernardyna ze Sieny (1380-1444).

Zatwierdził powstały dom bernardynek z inicjatywy św. Jana Kapistrana w 1454 r.

Papież Mikołaj V 19 marca 1452 r. w bazylice św. Piotra koronował Fryderyka III Habsburga na cesarza. Była to ostatnia koronacja cesarska, jaka się odbyła w Rzymie.

Mikołaj V zapoczątkował tłumaczenia starożytnych autorów greckich na język łaciński.

Zgromadził wielki księgozbiór, który stał się podstawą Biblioteki Watykańskiej. 29 maja 1453 r. Turcy zdobyli Konstantynopol stając się zagrożeniem dla Europy. W 1449 r. Mikołaj V potwierdził tytuł kardynała dla Zbigniewa Oleśnickiego, arcybiskupa krakowskiego.

Mikołaj V zmarł w Rzymie i został pochowany w bazylice św. Piotra.