206

 

 

Marcin V
(Oddone Colonna)

 

1417-1431

 

Marcin V-III

Oddone Colonna

11 listopada 1417 – 20 lutego 1431

ITALCZYK

 

Oddone Colonna urodził się w 1368 r. w Genazzano, w arystokratycznej rodzinie.

Za pontyfikatu Urbana VII został protonotariuszem. Innocenty VII mianował go kardynałem-diakonem kościoła S. Giorgio in Velabro. Po deportowaniu przez sobór Jana XXIII, abdykacji Grzegorza XII i depozycji Benedykta XIII zaistniała możliwość do zakończenia schizmy w Kościele. Oddone Colonna został wybrany na papieża po trwającym trzy dni konklawe w Konstancji, w którym uczestniczył między innymi arcybiskup gnieźnieński Mikołaj Trąba, biorący udział w obradach soboru. Ponieważ Oddone Colonna został wybrany w dzień św. Marcina, przyjął imię Marcin V, przedtem elekta wyświęcono na diakona, kapłana i biskupa, następnie został intronizowany w Konstancji.

Marcin V - Oddone był jedynym papieżem wywodzącym się z rodu Colonnów. Papież Marcin V zamknął obrady XVI Soboru Powszechnego 22 kwietnia 1418 r., nie chcąc wprowadzić reformy w Kościele ani uznać wyższości soboru nad papieżem. Papież opuścił Konstancję i przebywał w Mantui i we Florencji, zanim dotarł do Rzymu 28 września 1420 r. gdzie pałace i kościoły były zrujnowane. Marcin V zabiegał o przywrócenie papiestwu znaczenia. Na początku pontyfikatu musiał zrekonstruować kurię, w której zatrudnił urzędników rzymskich i awiniońskich. Szczególną uwagę poświęcił kwestii husytyzmu. Występował zdecydowanie przeciwko Żydom. Zabronił przymusowego chrztu dzieci żydowskich przed ukończeniem dwunastego roku życia.

W 1427 r. wprowadził kult Imienia Jezus i przyjął reformatora franciszkańskiego Bernardyna ze Sieny (1380-1444).

Marcin V przeprowadził renowacje bazylik – św. Pawła i św. Jana, odnowił akwedukty, naprawił ulice i kazał rozebrać resztki obwarowań rezydencji magnackich. Przywrócił do świetności ogrody watykańskie. Papież zwalczał wszelkie koncepcje koncyliaryzmu pojawiające się w kolegium kardynalskim. Papież Marcin V zwołał sobór do Pawii 22 września 1423 r., ale ze względu na epidemię sobór został przeniesiony do Sieny, a następnie rozwiązał go ze względu na znikomą frekwencję i tendencje radykalnych antypapieskich żądań; papież zapowiedział zwołanie soboru do Bazylei na 1431 r. Marcin V opublikował konstytucję reformatorską 16 maja 1425 r. dotyczącą sposobu sprawowania władzy przez kurię i regulującą kwestię miejsca zamieszkania biskupów. Na soborze w Konstancji brała udział delegacja polska z arcybiskupem gnieźnieńskim Mikołajem Trąbą (1412-1422) na czele i rektorem Akademii Krakowskiej Pawłem Włodkowicem (1370-1435). Uznano godność prymasa dla biskupów gnieźnieńskich i dyskutowano na temat Krzyżaków.

Marcin V zmarł w Rzymie i został pochowany w bazylice św. Jana na Lateranie.