205

 

 

Grzegorz XII
(Angelo Correr)

 

1406-1415

 

GRZEGORZ XII – XIV

Angelo Correr

30 listopada 1406 – 4 lipca 1415

ITALCZYK

 

Angelo Correr urodził się około 1325 r. w Wenecji, w rodzinie szlacheckiej; był potomkiem patrycjusza weneckiego. W 1380 r. został biskupem Castello, a w 1390 r. łacińskim patriarchą Konstantynopola. Był sekretarzem papieża Innocentego VII, potem legatem w Ankonie, a następnie kardynałem-prezbiterem kościoła S. Marco w 1405 r.

Po śmierci Innocentego VII, każdy z 14 kardynałów biorących udział w rzymskim konklawe obiecał, że jeśli zostanie wybrany na papieża, uczyni wszystko, by zakończyć trwającą schizmę.

Wybrano na papieża Angelo Correra, który przyjął imię Grzegorz XII i został intronizowany. Zgodnie z obietnicą zawiadomił wszystkich władców chrześcijańskich o pragnieniu zakończenia schizmy. Kardynałowie obu papieży zwołali sobór w Pizie 25 marca 1409 r. Na piętnastej sesji 5 czerwca 1409 r. Grzegorz XII i Benedykt XIII zostali złożeni z urzędów, a Stolicę Apostolską uznano za wakującą. 26 czerwca 1409 r. kardynałowie wybrali na papieża Petrosa Philargisa, który przyjął imię Aleksander V. Podjęli także decyzje o odbyciu następnego soboru w 1412 r. i nakazali zwołanie synodów prowincjonalnych i diecezjalnych w celu przygotowania reform.

Grzegorz XII i Benedykt XIII, nie uznali soboru w Pizie. Grzegorz XII zwołał swój sobór w Cividale del Friuli koło Akwilei 6 czerwca 1409 r. na którym ekskomunikował Benedykta XIII i Aleksandra V. Po nagłej śmierci Aleksandra V (3 maja 1410 r.), wybrano na jego miejsce Jana XXIII, który zwołał do Konstancji XVI Sobór Powszechny. Stanęły przed soborem trzy zadania: przywrócenie jedności w Kościele zachodnim, przeprowadzenie reform w celu wewnętrznej odnowy Kościoła i sprawa potępienia błędnych poglądów Anglika Johna Wycliffe,a i Czecha Jana Hausa. Grzegorz XII i Benedykt XIII wysłali na sobór swoich legatów, natomiast osobiście uczestniczył w nim Jan XXIII, który 5 listopada 1414 r. otworzył sobór.

Wydano dekret stwierdzający, że zebrany Sobór Powszechny reprezentuje cały Kościół i posiada władzę bezpośrednio od boga; każdy, również papież, winien mu jest posłuszeństwo w sprawach wiary, jedności Kościoła i reformy.

Grzegorz XII potwierdził wolę abdykacji. 4 lipca 1415 r. kardynał Giovanni Dominici odczytał bullę Grzegorza XII otwierającą Sobór Powszechny, a Carlo Malatesta z Rimini ogłosił jego rezygnację z godności papieża. Obydwa kolegia kardynałów połączyły się i zatwierdzono wszystkie akty pontyfikatu Grzegorza XII, a jego samego mianowano kardynałem-biskupem Porto i dożywotnio legatem w Marchii Ankony. Grzegorz XII oświadczył, że nie będzie się ubiegał o tiarę, a sobór wyznaczył mu pierwsze miejsce po papieżu. Gdy przyjęto jego rezygnację, Grzegorz XII zdjął szaty pontyfikalne.

Grzegorz XII – Angelo Correr zmarł 18 października 1417 r. w Recanati koło Ankony.