202

 

 

Urban VI
(Bartolomeo Prignano)

 

1378-1389

 

URBAN VI

Bartolomeo Prignano

8 kwietnia 1378 – 15 października 1389

ITALCZYK

 

Bartolomeo Prignano urodził się około 1318 r. w Neapolu. Był arcybiskupem Acerenzy w 1363 r., a od 1377 r. Bari.

Pracował w kurii w Awinionie, a po przeniesieniu kurii do Rzymu w 1376 r. był kanclerzem Grzegorza XI.

Po śmierci Grzegorza XI zebrało się po raz pierwszy od siedemdziesięciu pięciu lat (1303 r.) konklawe w Rzymie. Kardynałowie wybrali na papieża Bartolomeo Prignano, nie będący – kardynałem członkiem Świętego Kolegium.

Był on pierwszym papieżem, którego wybrano w Watykanie po tzw. niewoli Awiniońskiej. Został intronizowany, przybrał imię Urban VI.

Kardynałowie podejrzewając chorobę umysłową u papieża Urbana VI po wielu próbach polubownego załatwienia dalszego pontyfikatu, ogłosili 2 sierpnia 1378 r. deklarację, że elekcja Urbana VI z tronu. Kardynałowie przenieśli się do Fondi, gdzie wybrali na papieża kardynała Roberta de Genéve.

Przyjął on imię Klemens VII i został koronowany. Rozpoczęła się wielka schizma w Kościele zachodnim (1378-1417).

Urban VI papież i Klemens VII antypapież, korespondowali z władcami, uniwersytetami, biskupami, wysyłali swoich legatów, mianowali własnych kardynałów. Władcy zaś w zależności od sytuacji politycznej „czy finansowej zmieniali orentację.

Chrześcijańska Europa została podzielona. Urban VI i Klemens VII wzajemnie się ekskomunikowali. Wojska papieża Urbana VI zajęły Zamek św. Anioła, który pozwalał sprawować kontrolę nad Rzymem. Pokonany zbrojnie Klemens VII wycofał się najpierw do Neapolu, a następnie do Awinionu.

Urban VI został opuszczony przez większość swoich kardynałów, skarb pozostawił pusty, państwo papieskie doprowadził w stan anarchii i naraził autorytet namiestnika Chrystusowego.

Papież Urban VI nakazał obchodzenie roku świętego co trzydzieści trzy lata, na pamiątkę długości życia Chrystusa i rozszerzył na cały Kościół święto Nawiedzenia Matki Bożej, obchodzone 2 lipca przez franciszkanów. W 1378 r. papież zatwierdził Zakon św. Brygidy – Brygidki, założony przez Brygidę Szwedzką (1303-1373).

Za pontyfikatu Urbana VI Litwa przyjęła chrzest z Polski, a papież fakt ten zatwierdził i erygował 17 lutego 1387 r. biskupstwo wileńskie, które potem włączono do metropolii gnieźnieńskiej.

Papież Urban VI zmarł w Rzymie i został pochowany w krypcie bazyliki św. Piotra.