201

 

 

Grzegorz XI
(Pierre Roger de Beaufort)

 

1370-1378

 

Grzegorz XI-XIII

Pierre Roger de Beaufort

30 grudnia 1370 – 27 marca 1378

FRANCUZ

 

Pierre Roger de Beaufort urodził się w 1329 r. na zamku Maumont w pobliżu Limoges. Był synem Guillaume,a de Beauforta i Marie du Chambon i bratankiem papieża Klemensa VI. Jedenastoletni Pierre Roger de Beaufort otrzymał kanonie w Rodzie i Paryżu. Klemens VI mianował go w wieku dziewiętnastu lat kardynałem-dikonem kościoła S. Maria Nuova i wysłał na studia do Perugii gdzie otrzymał wykształcenie prawnicze.

Po śmierci Urbana V kardynałowie zebrani na konklawe w Awinionie wybrali na papieża Pierr,a Rogera de, Beauforta, który przyjął imię Grzegorz XI i został konsekrowany i koronowany w Awinionie.

Papież Grzegorz XI podjął wysiłek zreformowania zakonu joannitów i dominikanów ustanawiając kardynała-protektora.

Grzegorz XI opuścił Awinion w dniu 13 września 1376 r. przekonany o słuszności swojej decyzji przez Katarzynę ze Sieny (1347-1380). Wkroczył do Wiecznego Miasta w dniu 17 stycznia 1377 r. po latach przebywania papieży w Awinionie i zamieszkał w pałacu watykańskim.

W rzymie wrogość do papieża Francuza Grzegorza XI po krwawych wojnach z Florencją zwłaszcza w Cesenie w 1377 r. przez legata papieża kardynała Roberta z Genewy (późniejszego Klemensa VII) tak się wzmogła, że musiał uciekać do Anagni.

Grzegorz XI był ostatnim Francuzem prawowicie zasiadującym na Stolicy Piotrowej.

Grzegorz XI zmarł w Rzymie i został pochowany w kościele S. Maria Nuova – obecnie św. Franciszki Rzymianki przy Forum Romanum.