199

 

 

Innocenty VI
(Etienne Aubert)

 

1352-1362

 

Innocenty VI-VII

Etienne Aubert

18 grudnia 1352 – 12 września 1362

FRANCUZ

 

Etienne Aubert urodził się w 1282r. w Monts w pobliżu Pompadore Limoges. Był profesorem prawa cywilnego i naczelnym sędzią w Yuluzie. Był biskupem Noyon i Clermont. Papież Klemens VI mianował go kardynałem – prezbiterem w 1342r. a następnie wyniósł do godności kardynała – biskupa Ostii w 1352r.

Po śmierci Klemensa VI kardynałowie zebrani na konklawe w Awinionie zadecydowali o zwiększeniu wpływów Świętego kolegium, układając i zaprzysięgając w tym celu kapitulację, która zobowiązywała tego spośród nich, który zostanie wybrany na papieża, do jej przestrzegania. Kardynałowie wybrali na papieża Etienne Auberta, który po uroczystości koronacyjnej przyjął imię Innocenty VI.

Papież Innocenty VI ogłosił kapitulację wyborczą za nieważną, potępił posiadanie dwóch beneficjów; nakazał duchownym powrócić do miejsc urzędowania; ograniczył wydatki dworu papieskiego. Popierał przełożonych zakonów, usiłujących przywrócić rygory zakonne. Zwalczał franciszkańskich spirytuałów. Innocenty VI wyraził chęć powrotu do Wiecznego Miasta. Karol IV (1346 – 1378) król Czech został wybrany na króla rzymskiego w 1346r. Na Wielkanoc 5 kwietnia 1355r. został koronowany na cesarza przez kardynała – biskupa Ostii za zgodą papieża.

W następnym roku po sejmach w Norymberdze i w Metzu cesarz Karol IV ogłosił tzw. „Złotą Bullę”, która uregulowała sprawę wyboru króla niemieckiego bez prawa zatwierdzania wyboru króla przez papieża. Kardynał Egidio de Albornoz (1295 – 1367) rządzący w Rzymie w imieniu papieża ogłosił tzw. Constitutiones Aegidianae – Konstytucje Egidiańskie, które uregulowały stosunki prawne na terenie Państwa Kościelnego.

Państwo Kościelne zostało podzielone na siedem części; na czele każdej stał rektor.

Innocenty VI w celu obrony miasta Awinion przed grupami zbójców zbudował fortyfikacje.

Król Polski Kazimierz III Wielki uzyskał od Innocentego VI zgodę na ustanowienie w 1358r. biskupstwa we Włodzimierzu Wołyńskim, Lwowie i Chełmie.

Innocenty VI zmarł w Awinionie i został pochowany w klasztorze kartuzów e Villeneuve-les-Avignon.