198

 

 

Klemens VI
(Pierre Roger)

 

1342-1352

 

Klemens VI-VII

Pierre Roger

7 maja 1342 – 6 grudnia 1352

FRANCUZ

 

Pierre Roger de Beaufort urodził się w 1291 r. na zamku Maumont w pobliżu Limoges w rodzinie szlacheckiej jako drugi syn Guillauméa Rogera. Wstąpił do zakonu benedyktyńskiego w La Chaise-Dieu. W 1326 r. został opatem w Fécamp i La Chaise-Dieu. W 1328 r. objął biskupstwo w Arras, w 1329 r. arcybiskupstwo w Sens, a w 1330 r. arcybiskupstwo w Rouen. Pierre Roger był kanclerzem Francji.

Papież Benedykt XII mianował go kardynałem-prezbiterem kościoła SS. Nereo ed Achilleo.

Po śmierci Benedykta XII kardynałowie wybrali na papieża Pierr,a Rogera. Był on czwartym papieżem awiniońskim. Przyjął imię Klemens VI i został koronowany w Awinionie.

Papież Klemens VI w bulli Unigenitus 27 stycznia 1343 r. ogłosił rok 1350 rokiem jubileuszowym. Na prośbę delegacji Rzymian papież wyraził zgodę by rok jubileuszowy był obchodzony nie, co sto lat jak chciał Benedykt VIII ale co pięćdziesiąt lat. Do grobu św. Piotra przybywali pątnicy z całej Europy dla uzyskania w roku jubileuszowym szczególnych łask i odpustów. Papież Klemens VI mimo nalegań Rzymian nie wyraził chęci powrotu do Rzymu a nawet w 1348 r. dla zapewnienia stałego pobytu kurii wykupił dzierżawiony dotychczas Awinion wraz z okręgiem Venaissin od królowej Neapolu Joanny I (1343-1382). Powiększył pałac w Awinionie i wprowadził większą liczbę Francuzów do kolegium kardynalskiego.

W okresie papieży awiniońskich Państwo Kościelne rozpadło się. Klemens VI podjął działania by proces ten zahamować. Klemens VI był mecenasem artystów i pisarzy. W Rzymie utworzył studium języków klasycznych: grecki i cycerońskiej łaciny.

Do Awinionu papież zwołał komisję astronomów, która miała przeprowadzić korektę kalendarza juliańskiego, wprowadzonego przez Juliusza Cezara.

Klemens VI ingerował w spór polsko-krzyżacki. Kazimierz III Wielki król Polski (1333-13700, wszczął rokowania z zakonem, zakończone pokojem kaliskim w 1343 r. który przyznawał Krzyżakom Pomorze, papież jednak nie zatwierdził tego pokoju. Poparł natomiast ekspansję Kazimierza III Wielkiego na Wschód, przeznaczając na ten cel papieskie dziesięciny uzyskane od duchowieństwa w Polsce.

Klemens VI zmarł w Awinionie a został pochowany w klasztorze La Chaise-Dieu.