197

 

 

Benedykt XII
(Jacques Fournier)

 

1334-1342

 

BENEDYKT XII

Jacques Fournier

20 grudnia 1334 – 25 kwietnia 1342

FRANCUZ

 

Jacques Fournier urodził się około 1280 r. w Saverdun koło Foix, we Francji w ubogiej rodzinie młynarza.

Wstąpił do zakonu cystersów w Boulbonne departament HauteGaronne. W 1311 r. został opatem w Fontfroide w pobliżu Narbonne, był biskupem Pamiers w 1317 r. a następnie biskupem Mirepoix w 1326 r. Swoje diecezje uwolnił od herezji waldensów, katarów i albigensów. Papież Jan XXII w grudniu 1327 r. mianował go kardynałem – prezbiterem kościoła S. Prisca.

Po śmierci Jana XXII kardynałowie wybrali Jacquesa Fournier na papieża. Przyjął imię Benedykt XII i został koronowany w kościele dominikanów w Awinionie.

Papież Benedykt XII zreformował kurię i Świętą Penitencjarię oraz zakony. Wędrującym mnichom nakazał powrót do macierzystych domów zakonnych. Zostały opracowane nowe konstytucje dla cystersów, franciszkanów i benedyktynów. Regulowały one dochody, zakazywały włóczęgostwa, wprowadzały regularne wizytacje domów zakonnych, ustanawiały ośrodki studiów i pobytu nowicjuszy.

Benedykt XII ustanowił na dworze papieskim inkwizycję, która odkryła wiele przypadków herezji, rozpoczął odnowę bazyliki św. Piotra i bazyliki na Lateranie z zamiarem powrotu kurii do Rzymu. Gdy plany przeniesienia Stolicy Apostolskiej okazały się nierealne, z powodu panującej anarchii papież Benedykt XII umocnił kurię w Awinionie, budową pałacu-fortecy Palais Vieux. Benedykt XII przeniósł z Asyżu do Awinionu całe archiwum papieskie. Mianował pięciu nowych kardynałów francuskich i tylko jednego Włocha. Polityczne uzależnienie papieża od królów Francji wykorzystał cesarz Ludwik IV Bawarski (1314-1347). Na zjeździe frankfurckim Rzeszy w maju 1338 r. ogłoszono manifest Fidem Catholican – proklamację, że władza cesarska pochodzi od Boga a nie od papieża, co przypieczętował dekret na drugim sierpniowym sejmie frankfurckim „Licet ivris.

Benedykt XII nosił habit zakonny, ale kazał dołożyć do swojej tiary trzeci diadem.

Benedykt XII zmarł i został pochowany w Awinionie w miejscowej katedrze.