196

 

 

Jan XXII
(Jacques Armand Duése)

 

1316-1334

 

JAN XXII

Jacques Armand Duése

7 sierpnia 1316 – 4 grudnia 1334

FRANCUZ

 

Jacques Duése urodził się około 1244 r. w Cahors,w rodzinie mieszczańskiej. Jacques Duése był kanclerzem Andegawenów, biskupem Fréjus, Awinionu, kardynałem-prezbiterem S. Vitale i kardynałem-biskupem Porto. po śmierci Klemensa V kardynałowie, na zebranym konklawe Carpentras, koło Awinionu zostali rozpędzeni siłą. Doszło do ostrego konfliktu między frakcjami. Dopiero w marcu 1316 r. hrabia Poitiers Filip (przyszły król Francji Filip V 1316-1322) zebrał kardynałów w Lyonie, którzy wybrali na papieża Jacquesa Armanda Duése. Konsekrowany i koronowany w Lyonie, przyjął imię Jan XXII.

Ludwik IV Bawarski (1314-347) król Niemiec nie uznał papieskiej ekskomuniki z 23 marca 1324 r. wkroczył do Rzymu gdzie 17 stycznia 1328 r. koronował się na cesarza. Ludwik IV Bawarski oświadczył, że koronę przyjmuje z „woli ludu” z rąk senatora Rzymu Sciarro Colonna, a nie od papieża. Cesarz opublikował dekret, w którym ogłosił depozycję z urzędu papieża a przedstawiciele kleru rzymskiego naznaczyli na nowego papieża Pietro Rainalluciego – Mikołaj V.

Jan XXII zreorganizował kurię. Papież ustanowił dwór papieski w Awinionie, nakazał promulgować zbiór praw obowiązujących w Kościele, zabronił kumulowania więcej niż dwóch beneficjów. Rozpoczął tworzenie biblioteki papieskiej w Awinionie i założył uniwersytet w Cahors. Papież Jan XXII w 1319 r. ustanowił Najwyższy Order Chrystusa. W 1322 r. wydał bullę Docta sanctorum, pierwszy papieski dokument dotyczący muzyki kościelnej.

W 1323 r. zmarł podróżnik Marco Polo (1254-1323) w tym też roku papież Jan XXII kanonizował dominikanina Tomasza z Akwinu.

Za zgodą Jana XXII Władysław I Łokietek został koronowany na króla przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Janisława (1317-1341).

Papież nakazał Krzyżakom zwrot Polsce Pomorza Gdańskiego zajętego w 1308 r. Za pontyfikatu Jana XXII odbyła się zwycięska bitwa pod Płowcami 1331 r. króla Łokietka z Krzyżakami.

Jan XXII nakazał Henrykowi z Wierzbna biskupowi wrocławskiemu zorganizować trybunał inkwizycyjny, ustanowił papieskimi inkwizytorami w Kościele polskim dominikanina Peregryna z Opola dla diecezji wrocławskiej i franciszkanina Mikołaja Hospodyńca dla diecezji krakowskiej.

Jan XXII polecił do tiary papieskiej wprowadzić trzecią obręcz koronacyjną.

Jan XXII zmarł i został pochowany w Awinionie w miejscowej katedrze.