193

 

 

Bonifacy VIII
(Benedetto Caetani)

 

1294-1303

 

BONIFACY VIII

Benedetto Caetani

24 grudnia 1294 – 11 października 1303

ITALCZYK

 

Benedetto Caetani urodził się około 1235 r. w Anagni, w arystokratycznej rodzinie Caetanich z Kampanii. Został kanonikiem w Todi a następnie pracował w kurii rzymskiej. Był sekretarzem papieży: Hadriana V, Mikołaja III I Marcina IV. Papież Marcin IV mianował go w 1281 r. kardynałem-diakonem S. Nicola in Carcere Tulliano. Był legatem papieskim we Francji na synodzie w Paryżu w 1290 r. Mikołaj IV w 1291 r. mianował go kardynałem-prezbiterem. Benedetto Caetanin doradził papieżowi Celestynowi V abdykację. Po abdykacji Celestyna V, kardynałowie zebrali się na konklawe w Castel Nuovo koło Neapolu, wybrali na papieża Benedetto Caetaniego, który przyjął imię Bonifacy VIII. Bonifacy VIII przeniósł swoją siedzibę z Neapolu do Rzymu. Papież do Wiecznego Miasta wjechał na białym koniu, którego uzdę trzymał król Karol II Andegaweński, poprzedzany przez herolda niosącego dwa miecze – symbol podwójnej władzy papieża: duchowej i świeckiej. Uroczystości konsekracji i koronacji odbyły się 23 stycznia 1295 r. Bonifacy VIII zaczął swój pontyfikat od uporządkowania spraw administracyjnych w kurii i Państwie Kościelnym. Bonifacy VIII bullą Antiquorum habet fidem ogłosił rok 1300 Rokiem Świętym. Ponieważ nie można było zaprosić pielgrzymów do grobu Jezusa Chrystusa w Jerozolimie należało zgromadzić wiernych przy grobach apostołów Piotra i Pawła w Rzymie. Metropolita gnieźnieński Jakub Świnka (1283-1314) uzyskał zgodę Bonifacego VIII na koronację na króla pierwszego po rozbiciu dzielnicowym księcia Przemysław II w 1295 r. Papież Bonifacy VIII udzielił poparcia Władysławowi I Łokietkowi, który w jubileuszowym roku 1300 przybył do Rzymu prosząc papieża o wstawiennictwo w sporze o koronę z księciem Czech. Wacław II czeski w 1300 r. koronował się na króla polskiego. Papież bullą z 10 czerwca 1302 r. zakazał Wacławowi II używania tytułu króla polskiego, wezwał go do udowodnienia praw do korony polskiej. Bonifacy VIII nakazał umieścić konstytucję Ubi Periculum Grzegorza X o konklawe, która stała się norma prawną w Kościele. Papież przeprowadził konieczne zmiany w administracji kurii. Polecił skatalogować papieską bibliotekę i zreorganizował archiwum watykańskie. W 1303 utworzył uniwersytet w Rzymie i Awinionie.

Konflikt pomiędzy królem francuskim Filipem IV Pięknym (1285-1314) a papieżem Bonifacym VIII doprowadził z jednej strony do nieudanego zamachu w Anagni na następcę św. Piotra, a w odwecie ekskomunice króla i wszystkich uczestników zamachu. Za pontyfikatu Bonifacego VIII do tiary używanej przez papieży dodano drugi diadem.

Bonifacy VIII zmarł w Rzymie i został pochowany w bazylice św. Piotra.