192

 

 

Św. Celestyn V
(Pietro del Murrone)

 

1294

 

CELESTYN V – VI

Pietro del Murrone

5 lipca – 13 grudnia 1294

ITALCZYK

 

Pietro del Murrone urodził się w około 1209 r. w Isernio w hrabstwie Molise jako jedenaste dziecko w rodzinie chłopskiej Angeleri i Marii. Pietro wstąpił do klasztoru benedyktyńskiego S. Maria di Faifola w pobliżu Montagano, ale około 1231 r. porzucił klasztor, by wieść życie pustelnicze w Abruzji. Wyświęcony w Rzymie na kapłana przez kilka lat żył jako pustelnik w jaskini górskiej Murrone nad Sulmoną. Wokół niego gromadzili się uczniowie, zwani później celestynami, których papież Urban IV włączył w 12 64 r. do zakonu benedyktyńskiego.

W 1259 r. Pietro Angelari del Murrone otzrymał pozwolenie na zbudowanie kościoła S. Maria. Od papieża Grzegorza X uzyskał potwierdzenie włączenia swoich zwolenników oraz spirutuałów do zakonu benedyktyńskiego. Zwołał do kościoła S. Spirito w Maiella (Abruzja) pierwszą kapitułę generalna swej kongregacji, która uznała regułę sw. Benedykta (480-550) za obowiązującą. W 1276 r. Pietro Angelari del Murrone został opatem klasztoru S. Maria di Faifola i był proboszczem kościoła S. Spirito w Maiella.

Po śmierci Mikołaja IV sadiswakancja na Stolicy Apostolskiej trwała dwadzieścia siedem miesięcy. Kardynałowie zebrani na konklawe najpierw w Rzymie, potem w Perugii wybrali na papieża Pietro Angelariego del Murrone, który przybrał imię Celestyn V. Został konsekrowany w kościele S. Maria di Collemaggio. Karol II Andegaweński zmusił papieża do zamieszkania w Castel Nuovo koło Neapolu.

Celestyn V zatwierdził zgromadzenia swoich zwolenników jako „konregację ubogich eremitów” z regułą św. Franciszka, niezależna od władz zakonu franciszkańskiego. Papież Celestyn V ogłosił bullę Constitutionem felicis recordationis przywracają przepisy konklawe papieża Grzegorza X również w przypadku abdykacji.

13 grudnia 1294 na uroczystym konsystorzu Celestyn V odczytał formułę abdykacji, zdjął szaty pontyfikalne i oddał papieskie insygnia władzy. Dobrowolna rezygnacja Celestyna V z urzędu papieskiego była pierwszym wydarzeniem w dziejach Kościoła.

Celestyn V stał się znów bratem Piotrem, który błagał kardynałów by dla dobra Kościoła dokonali jak najprędzej wyboru nowego papieża, został nim dotychczasowy doradca Celestyna V Benedetto Caetani – Bonifacy VIII. Bonifacy VIII obawiając się możliwości wykorzystania pozycji byłego papieża do powstania schizmy, nakazał pochwycić zbiegłego w góry Celestyna V i osadzić potajemnie w wieży Castello di Fumone w pobliżu Ferentino gdzie zmarł 19 maja 1296 r. Pochowany w Ferentino w 1317 r. zwłoki jego przeniesiono do S. Maria di Collemaggio w L,Aquila.

Kościół lokalny czci Celestyna V jako świętego w liturgii 19 maja.