191

 

 

Mikołaj IV
(Girolamo Masci)

 

1288-1292

 

MIKOŁAJ IV

Girolamo Masci

22 lutego 1288 – 4 kwietnia 1292

ITALCZYK

 

Girolamo Masci urodził się 30 września1227 r. w Lisciano w pobliżu Asceli Piceno, w rodzinie urzędniczej. Wstąpił do franciszkanów, gdzie w1272 r. był prowincjałem w Dalmacji, a następnie w 12 74 r. generałem zakonu następcą mistyka i teologa Bonawentury (1217-1274). Girolamo Masci był legatem papieża Grzegorza X w Konstantynopolu. Papież Mikołaj III mianował go w 1278 r. kardynałem-prezbiterem kościoła S. Pudenziana a Marcin IV Kardynałem-biskupem Palestriny.

Po śmierci Honoriusza IV wybór nowego papieża ciągnął się kilka miesięcy i bez rezultatu. W czasie konklawe z powodu upałów sześciu kardynałów zmarło a większość chorowała – postanowiono zawiesić posiedzenia konklawe. Kardynałowie zebrali się powtórnie, 15 lutego 1288 r. wybrano wtedy kard. Girolamo Masciego który dwukrotnie odmawiał przyjęcia godności papieskiej, ale kardynałowie unieważniali jego decyzję i po raz kolejny wybrali go na papieża. Girolamo Masci przybrał imię Mikołaj IV, był pierwszym papieżem wywodzącym się z zakonu franciszkańskiego. Papież zatwierdził reguły żeńskiej wspólnoty zakonnej św. Franciszka zwane Koletki.

Za pontyfikatu Mikołaja IV trwały walki miedzy potężnymi rodami italskimi Colonnów i Orsinich. Papież Mikołaj IV faworyzował ród Colonnów, co naraziło go na niewybredne żarty.

Mikołaj Iv zyskał tytuł „papieża misjonarzy”, gdyż w 1289 wysłał do wielkiego chana mongolskiego Kubiłaja (1260-1294) do Tatu Pekinu franciszkanina Giovanniego di Monte Corvino. Misja zakończyła się ustanowieniem Kościoła katolickiego w Chinach.

Papież wydał bulle Coelestis altitudo potentiae, w której zatwierdził praktykę przekazywania połowy dochodów Stolicy Apostolskiej pod kontrolą kardynała szambelana do kolegium kardynalskiego jako wynagrodzenie za pracę.

Papież Mikołaj IV przebudował i upiększył bazyliki S. Maria Maggiore i św. Jana na Lateranie. Z jego inicjatywy założono uniwersytety w Lizbonie i w Montpellier – Francja.

Za pontyfikatu Mikołaja IV w 1290 r. przybyli na ziemię polskie Dominikanie założeni przez św. Dominika Guzmana (1171-1221) w 1206 r.

Mikołaj IV zmarł w Rzymie i został pochowany w bazylice S. Maria Maggiore.