189

 

 

Marcin IV
(Simone de Brion)

 

1281-1285

 

MARCIN IV – II

Simone de Brion

22 lutego 1281 – 28 marca 1285

FRANCUZ

 

Simone urodził się około 1210r. w Brie w pobliżu Angers w rodzinie szlacheckiej. Był archidiakonem i kanclerzem Rouen, skarbnikiem kościoła św. Marcina w Tours.

W 1260r. został powołany przez Ludwika IX (1226 – 1270) króla Francji, na urząd kanclerza i strażnika pieczęci królewskiej. Wybrany na biskupa Le Puy, nie przyjął godności. Papież Urban IV mianował go w 1261r. kardynałem – prezbiterem kościoła S. Cecilia.

Za pontyfikatów Urbana IV, Klemensa IV i Grzegorza X pełnił funkcje legata papieskiego we Francji.

Po śmierci Mikołaja III, zebrani w Viterbo kardynowie, wśród których znajdował się Simon de Brie, przez półtora roku wiedzieli ze sobą spór o wybór następcy świętego Piotra. Karol I Andegaweński (1266 – 1285) król Sycylii polecił uwięzić dwóch kardynałów do tiary papieskiej, protegował zaś na urząd papieski Simona de Brie, wybrany przyjął imię Marcina IV w rzeczywistości był on drugim papieżem o tym imieniu na Stolicy Piotrowej, ze względu na mylne przyjęcie Marynusa I i II za kolejnych Marcinów II i III. Ponieważ na Viterbo nałożono interdykt za aresztowanie kardynałów, a Rzymianie nie zgodzili się na wpuszczenie papieża do miasta, Marcin IV został koronowany 23 marca 1281r. w Orvieto i tam rezydował. Papież Marcin IV był jednym z papieży, którzy całkowicie zmienili politykę swoich poprzedników. Zrzekł się godności senatora Rzymu na rzecz Karola I Andegaweńskiego, oddając tym samym władzę nad Państwem Kościelnym.

Za pontyfikatu Marcina IV wybuchło powstanie na Sycylii 30 marca 1282r. przeciw Francuzom do którego wezwały głosy dzwonów kościelnych wzywający lud na nieszpory tzw. nieszpory sycylijskie.

Marcin IV był przyjacielem i protektorem zakonów mendykanckich. W bulli Ad fractus uberes, wydanej 13 grudnia 1281r. przyznał członkom zakonów żebraczych prawo głoszenia kazań i słuchania spowiedzi w parafiach bez specjalnego pozwolenia, co spowodowało konflikt z duchowieństwem świeckim.

Marcin IV musiał opuścić Orvieto z powodu wrogości gubernatora miasta a nie mógł się udać do Rzymu z powodu zamieszek, przybył więc do Perugii.

Marcin IV zmarł i został pochowany w Perugii.