188

 

 

Mikołaj III
(Giovanni Gaetano Orsini)

 

1277-1280

 

MIKOŁAJ III

Giovanni Gaetano Orsini

25 listopada 1277 – 22 sierpnia 1280

RZYMIANIN

 

Giovanni Gaetano Orsini urodził się po 1210r. Był synem Perny Gaetani i Mattea Rosso Orsiniego przywódcy wojsk papieskich, który jako pierwszy zamknął kardynałów podczas elekcji Celestyna IV. Szlachecka rodzina Orsinich była jedną z najpotężniejszych w Rzymie i należała do stronnictwa gwelfów. Giovanni Gaetano Orsini został mianowany przez papieża Innocentego V kardynałem – diakonem kościoła S. Nicola in Carcere Tulliano.

W 1261r. papież Urban IV mianował go rektorem – zarządcą Sabiny i Kampanii, generalnym inkwizytorem oraz protektorem zakonu franciszkanów, a papież Jan XXI podniósł go do godności archiprezbitera bazyliki św. Piotra. Giovanni Gaetano Orsini należał do Świętego Kolegium ponad 30 lat i odgrywał znaczącą rolę w dyplomacji papieskiej.

Po śmierci Jana XXI po sześciomiesięcznej sadiswakancji na Stolicy Piotrowej kardynałowie, wybrali Giovanniego Gaetano Orsiniego na papieża, który został intronizowany i przyjął imię Mikołaj III.

Papież zainicjował wielo reform administracyjnych w Kościele i Państwie Kościelnym. Zabiegał o przywrócenie władzy papieskiej w Rzymie i wyeliminowanie obcych rządów.

Stanowisko senatora Rzymu mógł piastować tylko obywatel rzymski, a za specjalną zgodą o ile pochodził spoza Wiecznego Miasta. Dążył do politycznej niezależności Stolicy Apostolskiej. Papieżowi udało się ustalić stabilne granice Państwa Kościelnego – przetrwały one do 1860r. papież okazywał szczególną życzliwość franciszkanom i dominikanom.

Papież Mikołaj III podjął się radykalnej odnowy bazyliki św. Piotra w Rzymie. Mikołaj III jako pierwszy z papieży wybrał na rezydencję pałac watykański; całkowicie go przebudował i założył Ogrody Watykańskie.

Papież Mikołaj III zbudował w Rzymie na Lateranie Capella Sancta Sanctorum.

Mikołaj III zmarł w swojej rezydencji w Soriano koło Viterbo. Został pochowany e Rzymie w bazylice św. Piotra, w kaplicy św. Mikołaja, którą sam wybudował.