187

 

 

Jan XXI
(Pedro Juliâo)

 

1276-1277

 

JAN XXI

Pedro Juliâo – Piotr Hiszpan

8 września 1276 – 20 maja 1277

PORTUGALCZYK

 

Pedro Juliâo urodzony około 1210r. w Lizbonie był synem lekarza.

Studiował na uniwersytecie paryskim nauki wyzwolone, następnie medycynę na uniwersytecie w Sienie. Był dziekanem Lizbony, archidiakonem Vermony i archidiakonem Bragi. Za pośrednictwem kardynała Ottobono (papież Hadrian V) papież Grzegorz X mianował go w 1272r. swoim osobistym lekarzem i arcybiskupem Bragi a w 1273r. został kardynałem – biskupem Tuskulum. Piotr Hiszpan cieszył się również ogromnym dorobkiem twórczości naukowej i filozoficznej.

Po śmierci Hadriana V kardynałowie zebrani w Viterbo na konklawe wybrali na papieża Pedro Juliâo, który przyjął imię Jan XXI. Błędna w tym czasie numeracja licznych pontyfikatów papieży o imieniu Jan w XI i XX w. sprawiła, że w dziejach Kościoła brak jest papieża Jana XX. Pedro Juliâo – Jan XXI był jedynym Portugalczykiem na Stolicy Apostolskiej.

Papież zamieszkał w pałacu biskupim w Viterbo, nie rezygnując z upodobań naukowych. Na tyłach pałacu kazał wybudować pomieszczenia które sam zaprojektował.

Zaraz po swoim wyborze ponowił dekret Hadriana V zawieszający postanowienia Grzegorza X w sprawie konklawe. Kierowanie Kurią pozostawił kardynałowi Orsiniemu (papież Mikołaj III).

Papież Jan XXI przyjął przysięgę wierności od króla Sycylii i Neapolu Karola I Andegaweńskiego i zatwierdził go jako cesarskiego zastępcę w Toskonii.

Jan XXI wydał bullę Relatio nimis implacida 18 stycznia 1277r. potępiającą 219 twierdzeń awerroistycznych, wśród których znalazło się 19 twierdzeń Tomasza z Akwinu (1229 – 1274).

Jan XXI został śmiertelnie ranny, gdy w jego gabinecie, który sam zaprojektował runął sufit.

Jan XXI został pochowany w Viterbo w bazylice S. Franceso.