186

 

 

Hadrian V
(Ottobono Fieschi)

 

1276

 

HADRIAN V

Ottobono Fieschi

11 lipca – 18 sierpnia 1276

ITALCZYK

 

Ottobono Fieschi urodził się około 1205r. w Genui, w rodzinie hrabiów Lavagna. Był bratankiem papieża Innocentego IV, który mianował go w 1251r. kardynałem – diakonem kościoła S. Adriano. Papież Klemens IV w 1265r. wysłał Ottobono Fieschiego jako swego legata do Anglii.

Po powrocie do Rzymu, Ottobono podjął pracę w kurii, był jednym z najbardziej wpływowych kardynałów w Świętym Kolegium.

Po śmierci Innocentego V kardynałowie zebrani na konklawe w bazylice św. Jana na Lateranie wybrali na papieża Ottobono Fieschiego, który po wyborze przyjął imię Hadrian V.

Następnego dnia po elekcji zebrał on kardynałów w bazylice laterańskiej i zawiesił dekret dotyczący sposobu wyboru papieża ogłoszony na Soborze Lyońskim II i zapowiedział wydanie nowego dekretu wyborczego. Z powodu panującego upału Hadrian V opuścił Rzym i osiadł w Viterbo, gdzie zmarł, zanim otrzymał święcenia kapłańskie, przed konsekracją i koronacją.

Hadrian V zmarł i został pochowany w bazylice S. Franceso.