185

 

 

bł. Innocenty V
(Pierre de Tarantaise)

 

1276

 

INNOCENTY V – VI

Pierre de Tarantaise

21 stycznia – 22 czerwca 1276

FRANCUZ

 

Pierre de Tarantaise z górnej Val d’Isere w Sabaudii urodził się około 1224r. Wstąpił do zakonu dominikanów w Lyonie w 1240r. Ukończył teologię na uniwersytecie paryskim.

Napisał komentarze do rozprawy teologicznej Sententias Piotra Lombardiego, którą w XII w. uważano za heretycką. Jest także autorem zbioru kazań, podręcznika etyki oraz komentarzy do listów św. Pawła. Przy współpracy Alberta Wielkiego (1200 – 1280) i Tomasza z Akwinu (1225 – 1274) opracował regułę studium dominikańskiego.

 Pierre de Tarantaise dwukrotnie był prowincjałem zakonu dominikanów we Francji. Papież Grzegorz X mianował go arcybiskupem Lyonu i kardynałem – biskupem Ostii i Velletri oraz wielkim penitencjariuszem i dziekanem Świętego Kolegium. Był aktywnym uczestnikiem Soboru Lyońskiego II w 1274r.

Po śmierci Grzegorza X, kardynałowie zebrani w Arezzo na konklawe wybrali Pierre’a de Tarantaise na papieża. Intronizowany w Rzymie, w bazylice na Lateranie przyjął imię Innocenty V.

Innocenty V był pierwszym papieżem wywodzącym się z zakonu dominikanów. Innocenty V bardziej zajmował się nauką niż polityką, był przyjacielem Bonawentury. Od duchowieństwa greckiego domagał się i uznania prymatu papieża i pisemnej przysięgi, że Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna.

Innocenty V zmarł w Rzymie i został pochowany w bazylice św. Jana na Lateranie.

Kościół czci Innocentego V jako błogosławionego w liturgii 22 czerwca.