184

 

 

. Grzegorz X
(Tebaldo Visconti)

 

1271-1276

 

GRZEGORZ X – XII

Tebaldo Visconti

1września 1271 – 10 stycznia 1276

ITALCZYK

 

Tebaldo Visconti urodził się około 1210r. w Piacenzy w rodzinie arystokratycznej. Studiował w Paryżu, gdzie spotkał Tomasza z Akwinu (1225 – 1274) i Bonawenturę (1217 – 1274). Był kanonikiem w Lyonie i archidiakonem w Liege.

Po śmierci Klemensa IV zebrało się w Viterbo Święte Kolegium, które niemal przez trzy lata nie wybrało nowego papieża. Dowódca wojsk papieskich Rainero Gatti, upoważniony przez władze i ludność Viterbo, najpierw zamknął elektów w pałacu biskupim, potem zamurował drzwi i okna następnie zerwał dach, a w końcu odmówił dostarczenia żywności poza chlebem i wodą. Kardynałowie uwięzieni w pałacu i zagrożeni głodem wybrali na papieża in absentia Tebaldo Viscontiego, przebywającego na wyprawie krzyżowej w Ziemi Świętej z Królem Anglii Edwardem I (1272 – 1307).

Tebaldo Visconti dowiedział się o swoim wyborze w Akcie dziś Akta w Izraelu, dotarł do Viterbo 10 lutego 1272r. następnie do Rzymu gdzie otrzymał święcenia kapłańskie i został koronowany w bazylice św. Piotra, przyjął imię Grzegorz X.

Grzegorz X zwołał sobór powszechny do Lyonu. W drodze na obrady soboru zmarł Tomasz z Akwinu. Na Soborze Lyońskim II Kościół po raz pierwszy mocą najwyższego autorytetu określił prawdę o łącznym pochodzeniu Ducha Świętego – od Ojca i Syna. Sobór uchwalił prymat Stolicy Apostolskiej w Rzymie. Grzegorz X wydał na soborze konstytucję Ubi periculum, dotyczącą elekcji papieża. Nakazywała ona zebranie się elektorów w miejscu śmierci papieża najpóźniej w 10 dni po jego zgonie oraz przestrzeganie w tym miejscu takiej klauzury jak w zakonach. Wraz z elektorami miała być odizolowana służba. Po trzech dniach bezowocnych obrad miały zostać zmniejszone racje żywnościowe, a po tygodniu kardynałowie mieli otrzymywać tylko chleb i wodę. Dekrety soboru, ograniczały nadmierną kumulację stanowisk, potwierdzały zakaz tworzenia nowych zakonów. Przyjęte na soborze plany nowej krucjaty miały być finansowane przez królów zachodu.

Papież Grzegorz X chciał zakończyć morderczy spór pomiędzy gwelfami – stronnictwem propapieskim a gibelinami – stronnictwem procesarskim. Papież Grzegorz X wizytował szereg diecezji w północnych Włoszech. Podczas podróży zmarł w Arezzo i został pochowany w miejscowej katedrze.

Kościół czci Grzegorza X jako błogosławionego w liturgii 9 stycznia.