183

 

 

Klemens IV
(Guy Folques)

 

1265-1268

 

KLEMENS IV – V

Guy Folques

5 lutego 1265 – 29 listopada 1268

FRANCUZ

 

Guy Folques był synem prawnika urodził się około 1195r. w Saint-Giller-sur – Rhône. Początkowo był rycerzem, później służył wiedzą prawniczą. Guy Folques był żonaty i miał dwie córki. Po śmierci żony został klerykiem świeckim, a następnie kanonikiem i archidiakonem w Le Puy. 19 października 1257r. papież Aleksander IV mianował go biskupem Le Puy, a 10 października 1259r. został arcybiskupem Narbonne. Papież Urban Iv w grudniu 1261r. wyniósł Guy Folquesa do godności kardynała – biskupa kościoła S. Sabina.

Po śmierci Urbana IV kardynałowie zebrani w Perugii na konklawe po czterech miesiącach obrad wybrali in absentia Guy Folquesa na papieża. Wracając z Anglii ze względów bezpieczeństwa w przebraniu mnicha przybył do Perugii, gdzie koronowany przyjął imię Klemens IV. Papież rezydował najpierw w Perugii, a potem w Viterbo. Ze względu na wrogą postawę Rzymian nigdy nie przybył do Wiecznego Miasta.

27 sierpnia 1265r. Klemens IV wydał bullę Licet ecclesiarum, w której zarezerwował dla biskupa Rzymu prawo do wszystkich wakujących w kurii beneficjów.

Benificja mogły przez czas nieokreślony pozostawić do dyspozycji papieża i służyć jako wynagrodzenie.

Klemens IV kanonizował Jadwigę Śląską żonę księcia Henryka Brodatego. Za pontyfikatu Klemensa IV Tomasz z Akwinu (1225 – 1274) napisał dzieło pt. Summa theologiae.

Klemens IV zmarł w Viterbo i został pochowany w klasztorze dominikanów S. Maria in Grandi poza murami miasta.