182

 

 

Urban IV
(Jacques Pantaléon)

 

1261-1264

 

URBAN IV

Jacques Pantaléon

29 sierpnia 1261 – 2 października 1264

FRANCUZ

 

Jacques Pantaléon urodził się około 1200r. w Troyes we Francji w ubogiej rodzinie jako syn szewca Gerbersa. Był kanonikiem w Laon i następnie archidiakonem w Liege. W 1252r. został biskupem Verdum i jako legat Innocentego IV, odbył podróż do Polski. Aleksander IV mianował go patriarchą Jerozolimy i legatem papieskim w cesarstwie łacińskim w Konstantynopolu.

Po śmierci Aleksandra IV, konklawe w Viterbo w ośmioosobowym składzie trwające trzy miesiące, wybrało na papieża Jacquesa Pantaléona patriarchę jerozolimskiego, który przyjechał do papieża w sprawach Ziemi Świętej. Koronowany przyjął imię Urban IV. Jako Francuz zachowywał bezstronność w sprawach politycznych. Zaraz po swoim wyborze papież Urban IV rozszerzył kolegium kardynalskie, mianując czternastu kardynałów w tym sześciu Francuzów. Za pontyfikatu Urbana IV królem Francji był Ludwik IX (1226 – 1270).

Papież Urban IV zlecił dominikaninowi Tomaszowi z Akwinu opracowanie liturgii na święto Bożego Ciała, wprowadzonego do liturgii całego Kościoła po cudzie w Bolsena w 1263r,.kiedy to ksiądz odprawiający Mszę św. ujrzał krew wypływającą z konsekrowanej hostii.

Urban IV w krótkim czasie zdołał odzyskać władzę nad znaczną częścią Państwa Kościelnego, nie opanował jednak Rzymu, ze względu na walki o władzę między rządzącymi. Papież Urban IV nie mogąc rezydować w Rzymie został zmuszony do ucieczki najpierw do Orvieto a następnie do Perugii.

Urban IV zmarł i został pochowany e Perugii.