181

 

 

Aleksander IV
(Rinaldo dei Conti di Segni)

 

1254-1261

 

ALEKSANDER IV

Rinaldo dei Conti di Segni

12 grudnia 1254 – 25 maja 1261

ITALCZYK

 

Rinaldo dei Conti hrabia na Segni urodził się około 1200r. w Ienne.

Był bratankiem papieża Grzegorza IX, który mianował go kargynałem – diakonem a w 1231r. kardynałem – biskupem Ostii. Za pontyfikatów Grzegorza IX i Innocentego IV pracował w kurii i jako kardynał – protektor zakonu franciszkańskiego. Po śmierci Innocentego IV w Neapolu większość przebywających tam kardynałów chciała powrócić do Rzymu, ale burmistrz zamknął bramy miasta i zmusił kardynałów do dokonania wyboru papieża na miejscu. Na odbytym konklawe wybrano Rinaldo dei Conti na papieża, który intronizowany przyjął imię Aleksander IV. Papież odwołał wszystkie bulle Innocentego IV wymierzone przeciwko zakonom żebraczym ograniczających ich duszpasterską i kaznodziejską aktywność.

Aleksander IV 9 kwietnia 1256r. połączył wiele kongregacji pustelniczych i utworzył jedną regułę św. Augustyna. W 1257r. papież Aleksander IV potwierdził dekrety Grzegorza IX i Innocentego IV przeciwko herezji szerzącej się we Francji i Italii. W 1255r. Kanonizował założycielkę zakonu klarysek Klarę z Asyżu ( 1194 – 1253)

Papież Aleksander IV mianował biskupem Ratyzbony Alberta Wielkiego dominikańskiego nauczyciela Tomasza z Akwinu.

Za pontyfikatu Aleksandra IV Państwo Kościelne utraciło szereg królestw na rzecz króla Sycylii Manfreda (1232 – 1266), a większość politycznych misji zakończyła się niepowodzeniem.

Za pontyfikatu Aleksandra IV w 1259 powstało dzieło Tomasza z Akwinu Summa contra gentilis.

Aleksander IV zmarł i został pochowany w Viterbo w miejscowej katedrze.