178

 

 

Grzegorz IX
(Ugolino dei Conti di Segni)

 

1227-1241

 

GRZEGORZ IX – XI

Ugolino dei Conti di Segni

19 marca 1227 – 22 sierpnia 1241

ITALCZYK

 

Ugolino Segni hrabia na Segni urodził się około 1155r. w Anagni.

W 1198r. został mianowany przez papieża Innocentego III swego wuja, kardynałem – diakonem, a 1206r. kardynałem – biskupem Ostii.

Pełnił funkcję legata papieskiego w Niemczech, Lombardii, Francji i Toskanii.

Ugolino Conti przyjaźnił się z Dominikiem Guzmaną założycielem zakonu dominikanów i Franciszkiem z Asyżu.

Po śmierci Honoriusza III kardynałowie wybrali go na papieża. Koronowany 21 marca 1227r. przybrał imię Grzegorz IX. Grzegorz IX ekskomunikował cesarza Fryderyka II za ociąganie się z wyruszeniem na krucjatę. Fryderyk II wynegocjował poddanie się Jerozolimy.

Papież Grzegorz IX popierał w zwalczaniu herezji powstałe zakony franciszkanów, dominikanów, karmelitów i cystersów. Zatwierdził Zakon Braci Dobrzyńskich oraz Zakon Sióstr Magdalenek.

Papież Grzegorz IX kanonizował w 1228r. Franciszka z Asyżu a w 1234r. Dominika Guzmana. Papież Grzegorz IX zebrał papieskie dekrety w Liber extra. Zbiór ten był jednym z podstawowych źródeł prawa kanonicznego aż do czasów Piusa X (1903 – 1914) i Benedykta XV (1914 – 1922).

Papież zaostrzył sankcje przeciwko heretykom, nie znosząc prawa biskupów do sprawowania inkwizycji, powierzył ją dominikanom, których rozesłał po całej Europie.

Grzegorz IX stworzył scentralizowaną, nie ograniczoną obszarem diecezji instytucję inkwizycji, która bezpośrednio podlegała papieżowi. W 1233r. Grzegorz IX założył uniwersytet w Tuluzie. Popierał rozwój studiów teologicznych i zniósł zakaz czytania filozoficznych pism Arystotelesa.

Grzegorz IX zmarł w Rzymie i został pochowany w bazylice św. Piotra.