177

 

 

Honoriusz III - IV
(Cencio Savelli)

 

1216-1227

 

HONORIUSZ III – IV

Cencio Savelli

18 lipca 1216 – 18 marca 1227

RZYMIANIN

 

Cencio Savelli urodził się około 1150r. w arystokratycznej rodzinie rzymskiej. Był kanonikiem regularnym w S. Maria Maggiore, w roku 11788 został szambelanem papieskim. Papież Klemens III mianował go podskarbim papieskim. W 1192r. Cencio Savelli napisał Księgę wpływów Kościoła rzymskiego – spis posiadłości Państwa Kościelnego i ich należności finansowych. Papież Celestyn III w 1193r. mianował go kardynałem – diakonem, a Innocenty III mianował go kardynałem – prezbiterem kościoła SS. Giovanni e Paolo.

Po śmierci Innocentego III kardynałowie zebrani w Perugii wybrali Cencio Savellego na papieża, intronizowany przybrał imię Honoriusz III. Papież Honoriusz III stał się realizatorem postanowień Soboru Laterańskiego IV.

22 grudnia 1216r. Honoriusz III zatwierdził zakon dominikanów 29 listopada 1223r. zatwierdził regułę franciszkanów, a 30 stycznia 1226r. zatwierdził regułę karmelitów.

Za zgodą Fryderyka II i Ludwika VIII papież wydał szereg zarządzeń przeciwko heretykom i zaakceptował w Italii zarządzenie nakazujące palenie heretyków na stosie.

Papież Honoriusz III zatwierdził zbiór swych dekretów Compilatio quinta uważanych za pierwszy oficjalny podręcznik prawa kanonicznego.

Papież Honoriusz III ogłosił krucjatę przeciwko pogańskim Prusom i umocniono panowanie biskupa pruskiego Chrystiana na Ziemi Chełmińskiej. W 1226r. Konrad I książę Mazowiecki, w celu obrony ziem polskich przed atakami Prusów sprowadził do Polski Zakon Szpitala Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie – Krzyżacy. Otrzymali oni od cesarza Fryderyka II przywilej „Złotej Bulli” mocą, którego podbite ziemie pruskie stawały się ich własnością.

Za pontyfikatu Honoriusza III zmarł św. Franciszek z Asyżu w 1226r. Honoriusz III zmarł i został pochowany w Rzymie w bazylice S. Maria Maggiore.