173

 

 

Grzegorz VIII - X
 (Alberto de Morra)

 

1187

 

GRZEGORZ VIII – X

Alberto de Morra

21 października – 17 grudnia 1187

ITALCZYK

 

Alberto de Morra, urodził się w Benewencie około 1110r. Należał do zakonu kanoników regularnych św. Augustyna w Laon i był profesorem prawa w Bolonii. Papież Hadrian IV mianował go kardynałem – diakonem, a Aleksander III wyniósł do godności kardynała – prezbitera kościoła S. Lorenzo in Lucina. Alberto de Morra jako legat Aleksandra III przebywał w Anglii, Dalmacji i Portugalii. W lutym 1178r. Alberto de Morra został kanclerzem Kościoła rzymskiego. Napisał traktat Forma dictandi, który miał wpływ na kształt literacki dokumentów papieskich. Po śmierci Urbana III kardynałowie zebrani w Ferrarze wybrali na tron papieski Alberto de Morra, który przyjął imię Grzegorz VIII.

Papież Grzegorz VIII przez całe życie nosił habit zakonny. Podobnie jak Urban III nigdy nie sprawował urzędu papieskiego z Rzymu.

Zorganizowanie wyprawy krzyżowej stało się centralnym planem działania pontyfikatu Grzegorza VIII. Wiadomość o klęsce chrześcijan pod Hattin w Galilei (4 lipca 1187r.) oraz zajęcie przez Saladyna Jerozolimy (2 października 1187r.) wstrząsnęła zachodnim światem. Grzegorz VIII ogłosił krucjatę do Ziemi Świętej. W połowie listopada 1187r. papież opuścił Ferrarę z zamiarem dotarcia do Parmy. Zatrzymał się w Lukce w małym kościele gdzie był pochowany Wiktor IV, kazał zniszczyć nagrobek antypapieża a jego doczesne szczątki usunąć z kościoła i pochować na cmentarzu.

Grzegorz VIII przybył do Pizy, gdzie zachorował i zmarł po 57 dniach pontyfikatu. Został pochowany w miejscowej katedrze.