172

 

 

Urban III
(Umberto Crivelli)

 

1185-1187

 

URBAN III

Umberto Crivelli

25 listopada 1185 – 20 października 1187

ITALCZYK

 

Umberto Crivelli urodził się w Mediolanie w rodzinie arystokratycznej. Był archidiakonem w Bourges. Papież Lucjusz III mianował go kardynałem – prezbiterem przy S. Lorenzo in Damaso, a następnie arcybiskupem Mediolanu.

W dniu śmierci Lucjusza III kardynałowie zebrani w Weronie wybrali na papieża Umberto Crivelli. Koronowany przyjął imię Urban III. Mimo objęcia najwyższego stanowiska w Kościele pozostał arcybiskupem Mediolanu.

Urban III nigdy nie sprawował urzędu Apostolskiego e Rzymie. Pontyfikat Urbana III przebiegał pod ostrym konfliktem z cesarzem Fryderykiem I Barbarossą. Na rozkaz cesarza wojska odizolowały papieża i kurię w Weronie od świata zewnętrznego, zastosowano rodzaj aresztu domowego. Władze Werony podczas konfliktu papieża Urbana III z cesarzem Fryderykiem I Barbarossą opowiedziały się za cesarzem i nakazały Namiestnikowi Chrystusa opuścić miasto. Papież Urban III udał się konno do Ferrary, w drodze zachorował. Urban III zmarł po przybyciu do Ferrary.

Urban III został pochowany w katedrze w Ferrarze.