166

 

 

Lucjusz II
 (Gherardo Caccianemici)

 

1144-1145

 

LUCJUSZ II

Gherardo Caccianemici

12 marca 1144 – 15 lutego 1145

ITALCZYK

 

Gherardo Caccianemici urodził się w Bolonii. Należał do kongregacji kanoników regularnych przy kościele S. Frediano w Lukce, a następnie u św. Jana na Lateranie i równocześnie pracował w kurii rzymskiej. Papież Honoriusz II mianował go kardynałem – prezbiterem kościoła S. Croce w 1124r. Od 1130r. był zarządcą papieskim w Benewencie. Po śmierci kard. Ejmeryka przejął urząd kanclerski i został bibliotekarzem kościoła rzymskiego. Wśród przyjaciół Gherardo Caccianemicibyli Bernard z Clairvax, Walter z Rawenny i Piotr Czcigodny (1092 – 1156), opat z Cluny Lucjusz II zdecydował się utworzyć własne siły zbrojne, wystąpić przeciwko republice komunalnej i przywrócić papieską władzę w Rzymie. Lucjusz II na czele wojsk zaatakował Kapitol, gdzie obradował senat republiki komunalnej. Atak był nieudany, a rzucony przez obrońców kamień śmiertelnie zranił papieża.

Lucjusz II zmarł w Rzymie w klasztorze S. Gregorio.