165

 

 

Celestyn II
(Guido di Castello)

 

1143-1144

 

CELESTYN II – III

Guido di Castello

26 września 1143 – 8 marca 1144

ITALCZYK

 

Guido di Castello urodził się w Tifero w Umbrii w rodzinie arystokratycznej. Do Rzymu został wezwany przez papieża Kaliksta II. W 1127 r. papież Honoriusz II mianował go kardynałem-diakonem kościoła S. Maria in Via Lata. Papież Innocenty II w 1134 r. mianował go kardynałem-prezbiterem kościoła S. Marco. W latach 1131-1132 był legatem papieskim w Kolonii i Akwizgranie, w latach 1139-1140 był legatem we Francji. Po śmierci papieża Innocentego II było pięciu kandydatów na Stolicę Piotrową Guido di Castello został wybrany na papieża beż żadnych kontrowersji w kolegium kardynalskim. Przybrał imię Celestyn II, koronowany został 3 października 1143 r. W czasie swego pontyfikatu Celestyn II nie zdołał zaprowadzić w Rzymie spokoju zakłóconego utworzeniem w 1143 r. Republiki Komunalnej. Papież ofiarował 56 woluminów książek ze swojej prywatnej biblioteki oraz frontowy srebrny ołtarz do kościoła S. Florido w Citta di Castello, którego fragmenty zachowały się do dzisiaj, Celestyn II zmarł w klasztorze del Palladio.