164

 

 

Innocenty II
(Gregorio Papareschi)

 

1130-1143

 

INNOCENTY II

Gregorio Papareschi

14 lutego 1130 – 24 września 1143

RZYMIANIN

 

Gregorio Papareschi pochodził z rodziny patrycjuszy rzymskich. W 1116 r. został kardynałem – diakonem kościoła S. Angelo. Podczas choroby papieża Honoriusza II, kolegium kardynalskie ustaliło sposób wyboru jego następcy. Zgodzono się, że miejscem elekcji będzie kościół S. Andrea della Valle. Kanclerz Kościoła rzymskiego Ejmeryk wraz z 16 kardynałami, dokonali tej samej nocy, której zmarł Honoriusz II wyboru Gregorio Papareschiego na nowego papieża. O świecie kardynał Ejmeryk wprowadził do bazyliki na Laternie nowego papieża, który przyjął imię Innocenty II. Wiadomość o wyborze wywołała sprzeciw starszych kardynałów, reprezentujących Rzym i południe Italii, którzy zebrali się w kościele S. Marco i dokonali elekcji Pietro Pierleoniego. Przybrał on imię Anaklet II. Obaj elekci zostali konserwowany 23 lutego 1130 r. Innocentego II konserwował biskup Ostii w kościele S. Maria Nuora. Anaklet II opanował Rzym i zawarł sojusz z księciem Normanów Rogerem II (1095 – 1154). Innocenty II musiał uciekać do Francji. Innocenty II zyskał uznanie legalności swojego pontyfikatu prawie w całym ówczesnym świecie kultury zachodniej, dlatego rzucił anatemię na Anakleta II. Papież Innocenty II, współdziałając z Ejmerykiem (1123-1143) i popierającymi go kardynałami przeprowadził reformy w Kościele, szczególnie dotyczące kanoników regularnych. Innocenty II koronował Lotara III (1125-1137) na cesarza na Lateranie 3 czerwca 1133 r. Zwolennicy Anakleta II po jego śmierci wybrali nowego papieża – Wiktora IV, ale zrezygnował on z tiary 29 maja 1138 r. Wyborcy Wiktora IV wraz z rodziną Pierleonich uznali za prawowitego papieża Innocentego II, który powrócił na Lateran. W kwietniu 1139 r. papież Innocenty II zwołał na Lateranie Sobór laterański II, który unieważnił wszelkie dekrety święcenia i akty Anakleta II i jego zwolenników. Rzymianie utworzyli Republikę Komunalną i zlikwidowali urząd prefekta papieskiego, a w jego miejsce powołali niezależny senat oraz dokonali wyboru patrycjusza. Za pontyfikatu Innocentego II, Norbert z Xanten podjął w Rzymie akcję zmierzającą do podkreślenia swojego prawa do Pomorza. Papież wydał bullę, która podporządkowała Magdeburgowi wszystkie polskie biskupstwa łącznie z Gnieznem. Nie wprowadzono jej jednak w życie ze względu na śmierć Norberta i działanie polskich biskupów, którzy uzyskali w odrębnych bullach potwierdzono swego stanu posiadania. Innocenty II zmarł w Rzymie i został pochowany początkowo w bazylice św. Jana na Lateranie. W 1308 r.

przeniesiono jego szczątki do kościoła S. Maria in Trastevere.