152

 

 

Św. Leon IX
(Brunone dei conti di Egishein-Dagsburg)

 

1049-1054

 

 

LEON IX

Bruno z Egishrim

12 lutego 1049 – 19 kwietnia 1054

NIEMIEC

 

Bruno urodził się 21 czerwca 1002r. w Egisheim w Alzacji, był synem Hugona, hrabiego EgisheimuDagsburga, spokrewnionym z cesarzem Konradem II (1024 – 1056). Bruno jako młody klerky uzyskał biskupstwo w Toul – Lotaryngia, gdzie został konserwowany. Po śmierci papieża Damazego II, wysłano z Rzymu poselstwo do cesarza Henryka III, by wyraził zgodę na wybór Halinarda arcybiskupa Lyonu, na papieża. Halinard odmówił przyjęcia godności. W tej sytuacji Bruno w obecności legatów rzymskich został desygnowany na papieża przez Henryka II w grudniu 1048 r. Bruno oświadczył, że przyjmie urząd papieski, jeśli Rzymiane i duchowieństwo jednogłośnie zaakceptują jego wybór. Podkreślił tym samym konieczność wyboru, a nie mianowania. Bruno przybył do Rzymu w stroju pątnika, zdjął sandały i boso udał się do grobu św. Piotra, a Rzymianie i duchowieństwo jednogłośnie – przez aklamację wybrali go na papieża. Bruno zatrzymał urząd biskupa Toul. Przyjął imię Leon IX i został koronowany w bazylice św. Piotra. Papież Leon IX zapoczątkował liberalizację w Kościele i trwałe reformy, które maiły uniezależnić Kościół do cesarzy niemieckich i usunąć symonię i nikolaityzm. Leon IX utworzył kolegium kardynalskie i wyznaczył nowe zadania; wspomaganie biskupa Rzymu w jego posłudze Kościołowi. Leon IX uważał, że papież powinien osobiście głosić wiarę Kościoła, święcić kościół, brać udział w uroczystościach kościelnych. Leon IX przez swoje podróże poza granice Italii, manifestował uniwersalny charakter papiestwa i uświadomił, że papież jest zwierzchnikiem wszystkich Kościołów. Synod w Rzymie (9 -15 kwietnia 1049 r.) zaostrzał kary nakładanie na kapłanów nie zachowujących celibatu, a wiernym odradzał korzystania z posług żonatych księży. Na synodzie w Reims (3 –4 październik 1049 r.) dla papieża zastrzeżono tytuły universalis Ecclesiae primas apostolicus. Papież na synodzie w Siponto w 1050 r. wydał szereg dokumentów reformistycznych skierowanych przeciwko zwyczajom Kościoła wschodniego. Zamiast trójporozumienia między papiestwem Bizancjum i Niemcami, przeciwko Normanom, doszło do rozłamu między Kościołem wschodnim a zachodnim. Obawa przed Normanami skłoniła Leona IX że z częścią wojsk niemieckich, italskich i wspierających go powstańców apulijskich, słabo uzbrojonych i niedostatecznie wyćwiczonych wyruszyła przeciwko Normanom. Leon IX, dowodząc osobiście wojskami, przegrał bitwę z Normanami pod Civitate i dostał się do niewoli. Po kilkumiesięcznej niewoli ciężko chory papież powrócił do Rzymu. Leon IX zmarł w Rzymie i został pochowany w bazylice św. Piotra. Kościół czci Leona IX jako świętego w liturgii 19 kwietnia.