151

 

 

Damazy II
(Poppone)

 

1048

 

DAMAZY II

Poppon

17 lipca – 9 sierpnia 1048

NIEMIEC

 

Poppon był synem bawarskiego hrabiego, był biskupem Brixen w Tyrolu.

Niespodziewana śmierć Klemensa II, po raz kolejny uaktywniła złożonego z urzędu Benedykta IX, który po raz trzeci zawładnął Rzymem.

Cesarz Henryk III korzystając ze swych uprawnień jako patrycjusz rzymski na prośbę stronnictwa antytuskulańskiego, którego wysłannicy przybyli do niego do Pohlde, 25 grudnia 1047r. mianował papieżem biskupa Poppona. Biskup Liege Wazo sugerował, aby na tron papieski powrócił wygnany do Kolonii Grzegorz VI niesłusznie złożony z urzędu. Margrabia Bonifacy IX z Rzymu i przywrócił porządek w mieście, by mogła odbyć się koronacja Poppona, który przyjął imię Damazego II.

Papież Damazy II po 23 dniach urzędowania zmarł w Palestrinie koło Rzymu.

Damazego II pochowano w kościele S. Lorenzo w Verano.