148

 

 

Sylwester III
(Giovanni)

 

1045

 

SYLWESTER III

Giovanni

20 stycznia – 10 marca 1045

RZYMIANIN

 

Giovanni był biskupem Sabiny. Został wybrany na papieża dzięki poparciu Krescencjuszów, którzy wygnali z Rzymu papieża Benedykta IX. Jan przybrał imię Sylwester III. Nowy papież natychmiast został ekskomunikowany przez Benedykta IX.

W październiku 1046r. król niemiecki Henryk III uczestniczył w synodzie w Pawii, który ogłosił powszechny zakaz symonii; wznowił też prawo Ottona I Wielkiego z 962r. dotyczące elekcji papieża i udziału w niej cesarza, który nie tylko musiał zatwierdzić wybór, ale mógł przedstawić duchowieństwu i ludowi rzymskiemu kandydatów na tron papieski.

Sylwester III opuścił Rzym i udał się di Sabiny, gdzie pełnił funkcje biskupa mimo ekskomuniki Benedykta IX.

Synod w Sutri 20 grudnia 1046r. uznał Sylwestra III za uzurpatora na Stolicy Apostolskiej, deponował go i skazał na zesłanie do klasztoru. Zesłanie do klasztoru zawieszono, a Giovanni pełnił obowiązki biskupa Sabiny aż do końca swojego życia, do października 1063r.