146

 

 

Jan XIX - XX
(Romanus di Tuscolo)

 

1024-1032

 

JAN XIX – XX

Romanus di Tuscolo

19 kwietnia 1024 – 20 października 1032

RZYMIANIN

 

Romanus di Tuscolo był synem hrabiego Grzegorza, Roman był bratem papieża Benedykta VIII i księcia Rzymu Alberyka III, ojca późniejszego papieża Benedykta IX. Za pontyfikatu swego brata Benedykta VIII Roman otrzymał tytuł konsula i księcia Rzymu.

Po śmierci Benedykta VIII, popierany przez swoją rodzinę, panujących Tuskulum, którzy uważali papiestwo za swoją prywatną własność, wbrew prawu – Roman był osobą świecką – został wybrany na papieża. Przed koronacją jednego dnia otrzymał wszystkie święcenia i przyjął imię Jan XIX. W 1027r. Konrad II (1024 – 1039) następca króla niemieckiego Henryka II przybył do Rzymu, gdzie 26 marca 1027r. w obecności króla Burgundii Rudolfa III (993 – 1032) ORAZ KRÓLA Angli i Danii Kanuta (1016 – 1035) został przez papieża Jana XIX w bazylice św. Piotra koronowany na cesarza. Cesarz Konrad II wbrew zwyczajom nie przysiągł chronić Kościoła, ani nie odnowił przywileju ottomiańskiego.

Papież Jan XIX wniósł duży wkład w dzieło reformy Kościoła, udzielił poparcia rzecznikom reformy kluniackiej. Zachęcał do przerwania działań wojennych w dniach świątecznych obchodzonych przez Kościół.

Za pontyfikatu Jana XIX – 1025r. odbyła się w Gnieźnie koronacja Bolesława I Chrobrego na pierwszego króla Polski, po śmierci Bolesława I Chrobrego nastąpiła również koronacja Mieszka II w 1027r. Za pontyfikatu Jana XIX powstało biskupstwo w Kruszwicy przeniesione później do Włocławka.

Jan XIX zmarł w Rzymie i został pochowany w bazylice św. Piotra.