144

 

 

Sergiusz IV
(Pietro di Luna)

 

1009-1012

 

SERGIUSZ IV

Pietro di Luna

31 lipca 1009 – 12 maja 1012

RZYMIANIN

 

Pietro o przydomku Os Porci lub Bucca Porci był synem Stefanii i Piotra, szewca z dzielnicy rzymskiej Ad Pinea.

Pietro di Luna w 1004r. uzyskał godność biskupa Albano koło Rzymu.

Dzięki poparciu Jana II Krescencjusza uzyskał godność papieską. Przyjął imię Sergiusz IV.

Papież Sergiusz IV wysłał do patriarchy Konstantynopola Sergiusza II list synodalny zawiadamiający o objęciu władzy, który zawierał wyznanie wiary wraz z wyrazem Filioque, co spowodowało wykreślenie imienia papieża z dyptychów konstantynopolitańskich.

Prawie równoczesna śmierć papieża Sergiusza IV i patrycjusza Jana II Krescencjusza, zakończyły panowanie jednego z rodów arystokratycznych w Rzymie.

Za pontyfikatu Sergiusza IV rozpoczął działalność Zakon Kamedułów założony przez św. Romualda (952 – 1027) z Val di Castro.

Sergiusz IV zmarł w Rzymie I został pochowany w bazylice św. Jana na Lateranie.