143

 

 

Jan XVIII - XIX

 

1004-1009

 

JAN XVIII - XIX

Giovanni Fasanus

25 grudnia 1003 /styczeń 1004 - czerwiec l lipiec 1009

RZYMIANIN

 

Giovanni o przydomku Fasanus (Kogut) był synem Ursusa i Stefanii. Był krewnym rodu Krescencjuszów.

Giovanni Fasanus, pełnił funkcję kardynała-prezbitera bazyliki św. Piotra. Dzięki poparciu Jana II Krescencjusza został wybrany na papieża i przyjął imię Jan XVIII.

Papież Jan XVIII przywrócił w 1004 r. biskupstwo w Merseburgu, które Benedykt VII zniósł i zatwierdził biskupstwo w Bambergu, nadał paliusz abp. Meingaudusowi z Trewiru i Elfegowi z Canterbury. Otoczył papieską opieką opactwo Saint-Benóitsur-Loire.

Za pontyfikatu Jana XVIII przywrócono czasowo jedność Kościoła wschodniego i zachodniego, a imię Jana XVIII pojawiło się na dyptykach w Konstantynopolu.

W 1008 r. podczas pontyfikatu Jana XVIII przyjął chrzest król Szwecji Olaf Skótkonung i podniósł chrześcijaństwo do rangi religii państwowej.

W XI w. powstaje Zakon Kanoników Regularnych św. Augustyna i Kanoników Laterańskich.

W 1004 r. papież Jan XVIII ogłosił świętymi eremitów benedyktyńskich tzw. Pięciu Braci Męczenników: Benedykta, Jana, Izaaka, Mateusza i Krystiana, zostali oni osadzeni przez księcia polskiego Bolesława I Chrobrego w eremie koło Międzyrzecza nad Wartą i zostali zamordowani 10 listopada 1003 r. podczas napadu.

Papież Jan XVIII w nieznanych okolicznościach zrezygnował z urzędu papieskiego i został mnichem, zamieszkał w klasztorze przy bazylice S. Paolo fuori le Mura, gdzie zmarł i został pochowany.