142

 

 

Jan XVII – XVIII

(Giovanni Sicco)

 

1003

 

JAN XVII – XVIII

Giovanni Sicco

16 maja / czerwiec - 6 listopada / grudzień 1003

RZYMIANIN

 

Giovanni Sicco był synem Jana, urodzony w rzymskiej dzielnicy Biberetica.

Jan Sicco był krewnym hrabiego na Tusculum, był żonaty i miał trzech synów, którzy byli kapłanami. Niewiele wiemy o jego wcześniejszym życiu ani o okolicznościach wyboru na papieża.

Jan Sicco był zwolennikiem Jana II Krescencjusza (1003-1012), który usiłował pozbawić cesarza Ottona III władzy w Rzymie. Giovanni Sicco wybrany na papieża przyjął imię Jan XVII, chociaż powinien zachować kolejny numer XVI, gdyż biskup Rzymu o tym numerze był antypapieżem. Od pontyfikatu Jana XVII rozpoczęto mylne liczenie papieży o tym imieniu.

O rządach Jana XVII wiemy bardzo mało. Papież był całkowicie zależny od wszechwładnego patrycjusza Rzymu Jana II Krescencjusza.

Papież Jan XVII wysłał do Polski misjonarza Benedykta ucznia Brunona z Kwerfurtu i jego współbraci, aby podjęli pracę ewangelizacyjną wśród Słowian.

Jan XVII zmarł w Rzymie i został pochowany w bazylice św. Piotra.