141

 

 

Sylwester II

(Gerbert d Aurillac)

999-1003

 

SYLWESTER II

Gerbert d Aurillac

2 kwietnia 999 – 12 maja 1003

FRANCUZ

 

Urodził się około 945r. w Owernii w pobliżu Aurillac we Francji. Pełnił obowiązki sekretarza arcybiskupa Adalberona. Na osobiste życzenie cesarza Ottona II został opatem w Bobbio, a następnie arcybiskupem Rawenny. Wybrany na papieża Gerbert przyjął imię Sylwester II. Był pierwszym Francuzem na tronie papieskim.

Papież Sylwester II dążył do usamodzielnienia władzy papieskiej. Potępiał symonię i nepotyzm, domagał się zachowywania celibatu przez księży. Upoważnił synody prowincjonalne do rozstrzygania spraw kościelnych. Synody papieskie, miały rozpatrywać tylko poważne przypadki. Uważał, że Kościół jest rzecznikiem prawdy objawionej i rozumowej. Wiedzę traktował jako filozofię, teologię jako pełnię ludzkiej mądrości. Sylwester II podzielił wiedzę na praktyczną i teoretyczną.

Papież Sylwester II i cesarz Otton III chcieli utworzyć jedno państwo chrześcijańskie, na wzór cesarstwa rzymskiego, obejmujące różne narody europejskie na zasadach równości. Jego zwierzchnikiem miał być cesarz, a przywódcą duchowym, podporządkowany władzy cesarskiej w sprawach świeckich. W 1000r. papież Sylwester II w porozumieniu z Ottonem III, zorganizował kościół na Węgrach, ustanowił arcybiskupstwo w Ostrzyhomiu Esztergon, które stało się siedzibą prymasa Węgier.

Papież Sylwester II nadał Kościołowi w Polsce formy organizacyjne. W 1000r. w czasie zjazdu w Gnieźnie przy grobie św. Wojciecha, na którym cesarz Otton III spotkał się z księciem Bolesławem I Chrobrym, utworzono arcybiskupstwo gnieźnieńskie z Radzimem bratem przyrodnim św. Wojciecha jako arcybiskupem, był to warunek uzyskania godności królewskiej i rangi patrycjusza rzymskiego przez księcia Bolesława I Chrobrego, gdyż koronacji mógł dokonać tylko arcybiskup własnego kraju.

Sylwester II w 1001r. opuścił Rzym w obawie przed zbuntowanymi i niezadowolonymi z rządów papieskich Rzymianami. Papież Sylwester II po śmierci cesarza Ottona III (23 stycznia 1002r.) uzależniony od Krescencjuszów którzy rządzili w Wiecznym Mieście za ich pozwoleniem powrócił do Rzymu zajął Lateran i pełnił rolę duchowego przywódcy w Kościele.

Sylwester II zmarł w Rzymie i został pochowany w bazylice św. Jana na Lateranie.