139

 

 

Jan XV - XVI

(Giovanni Franco)

985-996

 

JAN XV – XVI

Giovanni Franco

sierpień 985 – marzec 996

RZYMIANIN

 

Jan był synem rzymskiego księdza Leona, był kardynałem – prezbiterem kościoła S. Vitale. Został wybrany po powtórnym pontyfikacie Bonifacego VII. Papież Jan XV uzyskał urząd papieski dzięki poparciu patrycjusza Jana Krescencjusza II władcy Rzymu i Państwa Kościelnego.

Papież Jan XV po raz pierwszy w dziejach Kościoła 31 stycznia 993r. na synodzie rzymskim, który odbył się na Lateranie, dokonał uroczystej kanonizacji Udalryka biskupa Augsburga.

Papież Jan XV popierał reformę kluniacką ale faworyzował swoich krewnych co spowodowało, że przeciwko niemu utworzyła się opozycja kleru pod wodzą Jana Krescencjusza II (988) i zmusiła papieża do szukania schronienia w Sutri. Papież Jan XV zwrócił się o pomoc do cesarza Ottona III. Zbliżająca się wyprawa cesarza, skłoniła Jana Krescencjusza II do zawarcia porozumienia z papieżem. Papież Jan XV powrócił do Rzymu, ale nie doczekał się przybycia cesarza Ottona III, bo umarł.

Za pontyfikatu Jana XV książę Mieszko I oddał Polskę pod opiekę Stolicy Apostolskiej chcąc w ten sposób zapewnić skuteczną obronę przed politycznymi zakusami Niemców i Czechów.

Jan XV zmarł i został pochowany w Rzymie w bazylice św. Piotra.