138

 

 

Jan XIV - XV

(Pietro Canepanova)

983-984

 

JAN XIV – XV

Pietro Canepanova

grudzień 983 – 20 sierpnia 984

ITALCZYK

 

Pietro Canepanova urodził się w Pawii, był arcykanclerzem cesarza Ottona II, a później biskupem w Pawii.

Po śmierci Benedykta VII cesarz Otton II zaoferował papiestwo opatowi Cluny Majolusowi (965 – 994),który jednak zaszczyt ten odrzucił, wtedy po pertraktacjach na żądanie cesarza Ottona II biskup Pawii, Piotr Canepanova uzyskał godność papieża, bez wyboru i uzgodnienia z duchowieństwem i ludem Rzymu.

Po elekcji biskup Piotr zmienił imię na Jana XIV. Od pontyfikatu Jana XIV prawie wszyscy biskupi Rzymu po wyborze zmieniają imiona.

Po śmierci cesarza Ottona II (7grudnia 983r.) papież Jan XIV był zdany na łaskę rodu Krescencjuszów i popieranego przez nich Bonifacego VII. W kwietniu 984r. papież Jan XIV został przez Bonifacego VII pozbawiony władzy, wtrącony do więzienia w Zamku św. Anioła, gdzie zmarł. Jana XIV pochowano w Rzymie w bazylice św. Piotra.