132

 

 

Jan XII - XIII

 

955-964

 

JAN XII – XIII

Oktawian

16 grudnia 955 – 14 maja 964

RZYMIANIN

 

Oktawian urodził się około 937r. był synem księcia Aleryka II ze Spoleto, wnukiem Marozii.

Książę Alberyk II władca Rzymu w 954r. będąc na łożu śmierci wymusił przysięgę szlachty rzymskiej i duchowieństwa, że po śmierci papieża Agapita II wybiorą na Stolicę Piotrową jego bastarda Oktawiana. Jego elekcja była sprzeczna z dekretem papieża Symmacha z 1 marca 499r. zabraniający wyznaczania następcy za życia urzędującego papieża.

Gdy Oktawian obejmował urząd papieski, miał osiemnaście lat i był osobą świecką. Oktawian był drugim po Merkurym-Janie II (533) papieżem, który zmienił imię, przyjął imię Jana XII. Papież połączył w swoim ręku władzę świecką i duchowną, dążąc do wzmocnienia Państwa Kościelnego, wezwał na pomoc króla Niemiec, Ottona I Wielkiego, którego 2 lutego 962r. w bazylice św. Piotra papież Jan XII koronował na cesarza, a jego żonę na cesarzową. Ten akt związał Stolicę Apostolską z cesarstwem – nazywanym aż do 1806r. Świętym Cesarstwem Rzymskim – i nakładał na Ottona I Wielkiego i jego następców moralny obowiązek obrony papiestwa. 13 lutego 962r. cesarz ogłosił Privilegium Ottonianum, w którym potwierdził darowizny Papina III i Karola Wielkiego, oraz zaakceptował prawo cesarza karolińskiego Lotara I z 824 r. Po wyjeździe cesarza Ottona I z Rzymu papież Jan XII zaczął spiskować politycznie przeciwko cesarzowi, chcąc mieć w Ottonie I protektora a nie suzerena. Cześć szlachty rzymskiej zgorszona stylem życia papieża wywołała zamieszki przeciwko Janowi XII i wezwał cesarza o pomoc. Papież uciekł do Tivoli, zabierając ze sobą skarbiec papieski. 6 listopada 963 r. w bazylice św. Piotra zwołano synod, na który wezwano Jana XII, by mógł bronić się przed zarzutami. Papieżowi Janowi XII postawiono zarzuty o mężobójstwo, krzywoprzysięstwo, profanację i kazirodztwo. Papież odmówił przybycia na synod, został, więc przez synod złożony z urzędu. Rzymianie dokonali wyboru nowego następcy św. Piotra, a przy poparciu cesarza Stolicę Apostolską objął urzędnik Pałacu Lateranskiego Leon VIII Dwukrotnie złamano zasady kanoniczne, sądzono papieża i wybrano na papieża osobę świecką. Po wyjeździe cesarza Ottona I z Rzymu Jan XII powrócił na urząd papieski a Leon VIII musiał uciekać. 26 lutego 964 Jan XII zwołał w bazylice św. Piotra synod, który anulował wybór Leona VIII, wyklął go i potępił poprzedni synod, a święcenia Leona VIII unieważnił. Cesarz Otton I ponownie powrócił do Rzymu, wtedy Jan XII uciekł do Kampanii gdzie zmarł.