130

 

 

Marynus II

 

942-946

 

MARYNUS  II

Marcin III

30 październik 942 – kwiecień / maj 946

RZYMIANIN

 

Nic nie wiemy o pochodzeniu Marynusa i jego wcześniejszym życiu. Mylnie uważany był za Marcina III. Marynus był kardynałem – prezbiterem kościoła S. Ciriaco, zanim został polecony przez panującego w Rzymie Alberyka II ze Spoleto na urząd papieski. Marynus II oddał się całkowicie sprawom kościelnym dążył do umocnienia dyscypliny wśród księży i mnichów. Papież Marynus II był wybitnym znawcą Pisma św. i prawa kanonicznego, restaurował wiele kościołów w Rzymie obronił klasztor na Monte Cassino przed zajęciem go przez biskupa Sicusa Kapui. Marynus II bił własną monetę na awersie, której był monogram papieża i św. Piotra, ale na rewersie był umieszczony tytuł i imię Alberyka II.

Marynus II zmarł w Rzymie i został pochowany w bazylice św. Piotra.