129

 

 

Stefan VIII - IX

 

939-942

 

STEFAN VIII – IX

14 lipca 939 – październik 942

RZYMIANIN

 

Stefan był krewnym cesarza Ottona I (962 – 973) i kształcił się w Niemczech. Po powrocie do Rzymu został kardynałem-prezbiterem kościoła SS. Silvestro e Martino.

Stefan na papieża został wybrany dzięki poparciu panującego w Rzymie księcia Alberyka II (905 – 954).

Stefan VIII całkowicie podporządkował się Alberykowi II w sprawach zarządzania Państwem Kościelnym. Papież Stefan VIII w 924r. opowiedział się za uznaniem króla Francji Ludwika Zamorskiego (936 – 954), przesyłając paliusz arcybiskupowi Reimis Hugonowi (936) jako gest pojednania wobec króla Ludwika. Stefan VIII poparł reformę rozpoczętą w Cluny. Papież chcąc się uwolnić od tyranii Alberyka II, uczestniczył w spisku przeciwko niemu za co został uwięziony i torturowany,  zmarł wskutek odniesienia ran. Stefan VIII zmarł w Rzymie i został pochowany w bazylice św. Piotra.