128

 

 

Leon VII

 

936-939

 

LEON VII

3 stycznia 936 – 13 lipca 939

RZYMIANIN

 

Leon był kardynałem – prezbiterem kościoła S. Sisto. Został wybrany papieżem przy poparciu panującego w Rzymie księcia Alberyka II ze Spoleto. Papież Leon VII zaprosił do Rzymu opata Odona z Cluny (878 – 942) któremu powierzył misję zreformowania klasztorów w Rzymie, poczynając od klasztoru przy bazylice św. Pawła. Reforma poległa na: zwolnienie klasztorów z pod władzy biskupiej i świeckiej. Klasztory podległy bezpośrednio jurysdykcji papieskiej, wprowadzono zależności klasztorów filialnych od Cluny, zmianie życia klasztornego opartego na służbie Bożej _Opus Dei, pogłębieniu rozwoju intelektualnego mnichów, oraz propagowaniu twórczości artystycznej. Papież Leon VII ponowił przywileje opactwu w Subiaco, gdzie znajdowała się grota św. Benedykta (480 – 550), oraz opactwu Gorze koło Metzu w 937 r. Leon VII przesłał paliusz Adaldagowi arcybiskupowi Bremy – Hamburga, a arcybiskupa Moguncji Fryderyka mianował legatem dla Niemiec z misją dla reformy duchowieństwa. Papież Leon VII polecił przestrzeganie celibatu i zachowanie dyscypliny w klasztorach. Papież Leon VII zabronił nawracania siłą na chrześcijaństwo Żydów, ale zezwalał na usuwanie ich z miast do czasu przyjęcia nowej wiary. Leon VII zmarł w Rzymie i został pochowany w bazylice św. Piotra.