127

 

 

Jan XI - XII

 

931-935

 

JAN  XI – XII

luty- marzec 931 – grudzień 935 / styczeń 936

RZYMIANIN

 

Jan był wnukiem Teofilaka, wodza szlachty rzymskiej i synem Marozii, rządzączej i posiadającej tytuły senatorki i patrycjuszki w Rzymie. Senatrix Marozia postanowiła wynieść do godności papieża swojego syna Jana. W chwili wyboru na papieża Jan był kardynałem- prezbiterem kościoła S. Maria in Trastevere. Na początku swego pontyfikatu Jan XI potwierdził przywileje opieki Stolicy Apostolskiej i wolnego wyboru opata dla opactwa Cluny w Burundii i klasztoru Odona w Dęols. Alberyk syn Marozii (932 –954) z pierwszego małżeństwa wywołał powstanie arystokracji rzymskiej. Marozię osadzono w więzieniu w Zamku św. Anioła a papieża Jana XI był trzymany pod strażą na Lateranie. Alberyk objął władzę w Rzymie jako Alberyk II, proklamował republikę rzymską i ogłosił się „księciem i senatorem wszystkich Rzymianin’ Równocześnie przyjął rządy w Państwie Kościelnym, formalnie tylko zostawiają papieżowi Janowi XI władzę kościelną. Alberyk II władca Rzymu kierował polityką zagraniczną Państwa Kościelnego. Jan XI zmarł w Rzymie i został pochowany w bazylice św. Jana na Lateranie.