125

 

 

Leon VI

 

928

 

LEON  VI

maj – grudzień 928

RZYMIANIN

 

Leon był synem notariusza Krzysztofa i wywodził się z wyższej klasy społecznej. Leon był kardynałem – prezbiterem kościoła św. Susanna. Kiedy papież Jan X przebywał w więzieniu, nowym papieżem został Leon VI dzięki poparciu panującego w Rzymie rodu Tuskulanczyków, a głównie dzięki poparciu Marozii. O pontyfikacie Leona VI wiemy tyle, że wysłał list do biskupów Dalmacji i Chorwacji z napomnieniem, aby byli posłuszni arcybiskupowi Janowi ze Spoleto, któremu Leon VI nadał paliusz. Leon VI umarł zanim jego poprzednik Jan X zamordowany w więzieniu (maj 929r.)Leon VI zmarł w Rzymie i został pochowany w bazylice, św. Piotra.