124

 

 

Jan X - XI

 

914-928

 

JAN X-XI

marzec – kwiecień 914 – maj 928

ITALCZYK

 

Jan urodził się w Tossignano koło Imoli w Romanii. Święcenia przyjął w Bolinii, a funkcje diakona pełnił w Rawennie. W 905 r. został wybrany, lecz nie konserwowany na biskupa Bolonii, był też arcybiskupem Rewenny. Po śmierci papieża Lando wszechwładczyni Rzymu Teodora Starsza przeprowadziła wybór Jana X na papieża. Mimo protestów z zastrzeżeniami prawo kanonicznego zabraniającego zmiany stolicy biskupskiej. Jan X jako papież zdołał pozyskać i pogodzić namiestnika cesarza bizantyjskiego w Kalabarii Landulfa z Kapni z królem Italii Berengariuszem I i nakłonić do wspólnej walki z Saracenami. Po zwycięskim oblężeniu twierdzy Saracenów u ujścia rzeki Garigliano, papież Jan X w 945 r. koronował na cesarza Berengera I (888 -924 ) w bazylice św. Piotra. Papież Jan X zachował przyjazne stosunki z patriarchą Konstantynopola. Jan X zabiegał o przyjęcie chrześcijaństwa przez Normanów, był zainteresowany sprawami Kościoła w Hiszpanii i wśród Słowian. Posłał swoich legatów na synod biskupów wschodniofrankońskich do Hohenalthein w 916 r., który przygotował drogę do ściślejszego współdziałania Kościoła rzymskiego z państwem w Niemczech. Na  początku 928 r. papież Jan X wziął pod opiekę Stolicy Apostolskiej opactwo benedyktyńskie w Cluny, założone w 909 r. W Rzymie papież przebudował i ozdobił Lateran i popierał papieską szkołę śpiewu. Papież Jan X po śmierci Teofilakta starałsię wyzwolić spod władzy rządzących Rzymem. Marozia córka Teodory, lękając się, aby porozumienie papieża Jana X z Hugonem z Prowansji nie zachowało jej władzą zdecydowała się na rewoltę w Rzymie. Nasłano złoczyńców, którzy zamordowali Piotra brata Jana X a samego papieża w 928 r. złożono z urzędu i wtrącili do więzienia w Zamku św. Anioła. Papież Jan X pozostawił w Zamku św. Anioła przez kilka miesięcy w maju 929 r. został uduszony. Nie ma informacji dotyczących miejsca pochowania Jana X.