123

 

 

Lando

 

913-914

 

LANDO

lipiec – sierpień 913 – luty – marzec 914

LONGOBARD

 

Londo był synem hrabiego longobardzkiego Tainone, pochodził z Sabiny

Na północny wschód od Rzymu. Tron papieski uzyskał dzięki poparciu Teodory żony Teofilakta konsula i senatora, skarbnika Stolicy Apostolskiej. Rzymem więc rządzili małżonkowie Teodora i Teofilakt i mieli decydujący wpływ na wybory papieży w tym okresie.

Nic nie wiemy o wcześniejszym życiu Lando, ani o okolicznościach jego wyboru na Stolicę Piotrową. O życiu i działalności papieża Lando nie zachowały się przekazy źródłowe, prócz wzmianki o błogosławieństwie, jakiego udzielił katedrze szbińskiej San Salvatore w Fornovo.

Lando zmarł w Rzymie i został pochowany w bazylice św. Piotra.