118

 

 

Jan IX - X

 

898-900

 

JAN  IXX

styczeń 898 – styczeń 900

ITALCZYK

 

Jan urodzony w Tivoli był synem Rampoalda. Za pontyfikatu Formozusa był duchowym, opatem bendyktańskim w Tiwoli, a potem kardynałem- diakonem. Został wybrany na papieża po śmierci Teodora II. Związał się z cesarzem Lambertem ze Spoleto (867) i przy jego pomocy usiłował zaprowadzić spokój w Rzymie i Państwie Kościelnym. Na synodach w Rzymie i Rewenie, w 898 r. papież Jan IX zrehabilitował zniesławionego z przyczyn politycznych papieża Formozusa. Wszystkie zarządzenia papieża Formozusa i jego pontyfikat uznano za ważne, z wyjątkiem koronacji cesarza Arnulfa z Karynti (896-899) Spalono akta synodu trupiego. Na synodach potwierdzono zakaz przechodzenia z jego biskupstwa na drugie, oraz zakazano w przeszłości procesów zmarłych. Papież Jan IX ogłosił, że wybór papieża Stefana VI sprawcy zamieszania w całym Państwie Kościelnym i Rzymie był nieprawomocny z powodu uchybień prawnych – opuszczenia biskupstwa w Anagni i objęcia biskupstwa w Rzymie. Postanowiono, że wyboru papieża dokonują biskupi i duchowieństwo za zgodą senatu rzymskiego i ludu. Konsekracja zaś może odbywać się tylko w obecności posłów cesarskich. Synod w Rawennie, ponadto, co uchwalił synod rzymski, przyznawał każdemu Rzymianinowi prawo odwołania się do cesarza, przywracającemu najwyższą jurysdykcję i pozycję suwerena Stolicy Apostolskiej. Jan IX zmarł w Rzymie i został pochowany w bazylice św. Piotra.