112

 

 

Stefan VI

 

885-891

 

STEFAN  VI

wrzesień 885 - 14 września 891

RZYMIANIN

 

Stefan pochodził z arystokratycznej rodziny rzymskiej. Za pontyfikatu Hadriana II Stefan był kardynałem – prezbiterem na Lateranie. Przed wyborem na papieża pełnił funkcje kardynała- prezbitera od SS. Quattro Corontai. Po śmierci Hadriana III został jednogłośnie okrzyknięty papieżem przez duchowieństwo i lud rzymski, bez konsultacji z ostatnim cesarzem z Karolingów Karolem III Grubym (881-888 ). Cesarz urażony tym faktem, mając własnego kandydata na tron papieski, wysłał kanclerza Liutwarda do Rzymu, by pozbawił Stefana VI godności papieskiej. Papież Stefan VI dowiódł legalności swego wyboru, a detronizacja Karola III Grubego doprowadziła do upadku monarchii Karolingów. Papież Stefan VI w bazylice św. Piotra 21 lutego 891 r. koronował na Świętego Cesarstwa Rzymskiego władcę Italii Gwido III (891-894 ) ze Spoleto. Gwido III potwierdził przywileje Kościoła rzymskiego, zapewnił też sobie supremację nad Państwem Kościelnym. Od czasu Gwidona III aż do końca pierwszego tysiąclecia tron papieski był obiektem przetargów i intryg politycznych. Za pontyfikatu Stefana VI zmarł 6 kwietnia 885 r. Apostoł Słowian i rzecznik liturgii słowiańskiej arcybiskup Metody (820-885). Kościół Moraw dostał się pod panowanie hierarchii niemieckiej. Papież Stefan VI utrzymywał poprawne stosunki z cesarzem bizantyjskim Bazylim I (867-886) prosząc go o przesłanie okrętów do obrony wybrzeży Państwa Kościelnego przed napadami Saracenów i Arabów. Stefan VI zmarł w Rzymie i został pochowany w bazylice św. Piotra.