111

 

 

Św. Hadrian III

 

884-885

 

HADRIAN III

17 maja 884 – wrzesień / listopad 885

RZYMIANIN

 

Hadrian urodził się w Rzymie, był synem Benedykta z rodu Colonny. Po śmierci Marynusa I, Hadrian został konsekrowany na papieża przez biskupa Formozusa na podstawie starego przywileju nadawanego biskupstwu w Porto. Cesarz Karol Gruby (881 – 888), który nie miał potomka męskiego z prawego łoża, a chciał zapewnić sukcesję synowi z nieprawego łoża Bernardowi, poprosił papieża Hadriana III o rozstrzygnięcie sprawy. Papież Hadrian III został zaproszony przez cesarza Karola III Grubego na sejm Rzeszy do Wormacji. W drodze Hadriana III zachorowała i zmarł w San Cesario sul Panaro koło Modeny. Pochowano Hadriana III w opactwie Nonantula. Kościół czci Hadriana III jako świętego w liturgii 8 lipca.